Energetická tranzice v Indonésii jako příležitost pro české firmy

Pod tlakem mezinárodních závazků k omezování dopadu klimatické změny se indonéská vláda snaží proměnit svůj energetický mix dominantně závislý na uhelných tepelných zdrojích v čistší energetické portfolio.

To by mělo být složené z obnovitelných zdrojů – především pak solárních, vodních a geotermálních – na které je Indonésie bohatá. A indonéská vláda si je dobře vědoma, že ambiciózního cíle, kdy obnovitelné zdroje energie budou tvořit 23 % mixu, lze dosáhnout jen s pomocí zahraničních investic.

Ilustrační fotografie

Indonéské národní závazky vůči boji s klimatickou změnou čítají odfázování uhelných tepelných elektráren a redukce využívání uhlí o 60 % do roku 2050 s výhledem na uhlíkovou neutralitu o deset let později. Navzdory neoddiskutovatelnému potenciálu obnovitelné zdroje energie tvoří pouhopouhých 12 % energetického mixu Indonésie, přitom právě solární a vodní zdroje jsou zde celosvětově významné.

Diverzifikace energetických zdrojů

Indonéské hospodářství zažívá i přes pandemii covidu-19 relativně rychlý růst, tedy vzrůstající HDP na hlavu, a to navíc při stoupající demografické křivce. Tyto dvě skutečnosti pak největší ekonomice jihovýchodní Asie přináší výzvu v podobě vysoké energetické spotřeby. Odhaduje se, že spotřeba elektrické energie se v horizontu let 2015 a 2030 v důsledku hospodářského rozvoje a urbanizace ztrojnásobí, zatímco spotřeba energie obecně vzroste o 80 %.

Energetický mix Indonésie tvoří dominantně fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn), zatímco obnovitelné zdroje energie zaujímají pouhých 11,3 %. Za celosvětově významné energetické zdroje zde lze považovat geotermální (23,9 GW) a vodní energii (94 GW).

Trh s elektrickou energií je monopolizován státním podnikem PLN, který také odkupuje veškeré zdroje od soukromých dodavatelů. V současné době dochází ke změnám zaštiťující legislativy upravující energetické zdroje, a v přípravách mají být četné fiskální i jiné pobídky ve prospěch OZE, a stanovení výkupních cen energie.

Prozatím jsou realizovány pouze projekty podepsané v letech 2016 a 2017, a 30 % z nich je financováno ze soukromých zdrojů, jakkoliv legislativa v mnoha ohledech právě IPP a soukromým investicím nenahrává. PLN stále na OZE nahlíží jako na vysoce rizikové podnikání, a místní banky poskytují takovým projektům jen úvěry s vysokým úrokem kolem 10 %. Největší překážkou je zastropování cen energie z OZE na 85 % ceny nákladů.

Investičně zde do sektoru obnovitelných zdrojů energie vstoupil nejvýrazněji Singapur a jeho investice v Indonésii přesáhly 450 milionů USD, které tak přesáhly 35 % zahraničních investic do indonéské čisté energetiky. Druhým největším investorem pak byla Jižní Korea, která v posledních pěti letech zainvestovala v Indonésii přes 550 milionů USD.

V první pětce největších investorů pak nechybí zástupce EU Nizozemsko, jehož investice tvoří téměř 15 %. Konečně přichází na řadu tradiční partneři Japonsko (12 %) a Čína (6 %), kdy v případě druhého vzdor obecnému povědomí se jeho investiční přítomnost v tomto oboru postupně redukuje.

Na OZE ovšem přechází i tuzemské indonéské firmy. Státní podnik PT Pertamina alokovala na geotermální zdroje 8,3 mld. USD. PT MedcoEnergi si stanovila pětiletý plán, který prozatím naplňuje projektem geotermální elektrárny Ijen (2x55MW), solární elektrárnou na Bali (2x25MW), solární elektrárnou na Sumbawě (26 MW) a několika hydroprojekty napříč Indonésií. I tradiční uhelní těžaři se PT Sumber Energi Sukses Makmur (SESM), PT Adaro Energy a PT Bukit Asam pod tlakem indonéských závazků vůči uhlíkové neutralitě přistupují na místě vytěžených dolů k výstavbě fotovoltaických parků.

Ilustrační foto | Hynek Glos (MF)

Přívětivější regulatorika

Se zavedením tzv. Positive Investment List, který je svou logikou převrácený původní Negative Investment List, indonéská vláda otevřela řadu nových příležitostí zahraničním investorů v dosud investičně zapovězených oblastech. Jednou z těchto byla i pro indonéskou ekonomiku dominantní energetika, kdy technické parametry odkazují právě na OZE.

V případě investice do výstavby energetické zdroje na obnovitelné bázi může být toto zařízení 100% vlastněno zahraničním majitelem. V případě generátorů energie s omezením investice do výše 100 mld. Rp. (7 mld. USD) může být rovněž vlastněn plně zahraničním subjektem.

Investiční pobídky

Investory do OZE v Indonésii čekají i příjemné zejména pak daňové pobídky. Při minimální investici ve výši 100 milionů Rp. (7 000 USD) je subjekt zproštěn placení daně z příjmu právnických osob po dobu 5 až 20 let od zahájení činnosti, na které navazuje období zkrácení této daně na polovinu po dobu následujících dvou let.

V případě vyšší investice do 500 mld. Rp. (35 mld. USD) indonéské ministerstvo financí nabízí daňové zvýhodnění o 50 % po dobu 5 let následované zkrácením daně o 25 % v navazujících dvou letech. Otevírají se tak příležitosti pro studie proveditelnosti, které lze podle vzoru již zrealizovaných projektů lze žádat přes Českou rozvojovou agenturu formou dotace B2B, kdy v celé řadě odlehlých lokalit chybí napojení na elektrickou síť, z hlediska ochrany přírody nelze využívat jiných než čistých zdrojů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jakartě (Indonésie).

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme