Energetická účinnost v podnicích: 170 manažerů se inspirovalo na konferenci v Praze

Úspora energie se stala důležitým faktorem pro konkurenceschopnost. Firmy proto hledají cesty, jak snížit svou energetickou stopu.Stále více z nich na to jde přes školení zaměstnanců. Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) ve vzdělávacím kurzu „European EnergyManager“ (EUREM) v ČR vyškolila už 123 manažerů pro energetiku. Na 9. mezinárodní konferenci EUREM se 6. a 7. listopadu sjelo do Prahy na 170 energetických manažerů z 22 zemí, aby se seznámili s nejnovějšími trendy energetického managementu. Udělovaly se také ceny za nejlepší úsporné projekty.

Praha se na dva dny stala evropským hlavním městem energetického managementu. Na mezinárodní konferenci EUREM představili manažeři pro energetiku opatření pro zvýšení energetické účinnosti podniků a diskutovali o současných trendech a výzvách v energetické politice. Součástí setkání bylo šest workshopů, mimo jiné k tématům energetický audit, management mobility či stlačený vzduch.

„Stále častěji slýcháme od našich členských firem, jak důležité jsou úspory energie v ročních bilancích podniků. Hospodárná opatření jsou přitom často poměrně nenáročná. Podobná mezinárodní setkání pomáhají rychleji dosáhnout globálních cílů ochrany klimatu,“ řekl v úvodním projevu Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK a hostitel letošní konference.

Při úsporných opatřeních je důležité vést současně v patrnosti snížení nákladů, ekologickou optimalizaci a zabezpečení dodávek, upozornil v přednášce Robert Schmidt, vedoucí řídicího výboru EUREM. „Nejde pouze o jednotlivá drobná opatření, energetickou optikou je třeba vidět celý systém podniku,“ shrnul Schmidt a dodal: „Již téměř 6000 manažerů pro energetiku přispívá k tomu, že krok za krokem směřujeme k vyšší energetické účinnosti.“

Vyvrcholením konference bylo udílení EUREM Awards. Ceny pro nejlepší projekty energetických úspor tentokrát putovaly do Slovinska, Německa, Španělska či Egypta. Český zástupce mezi oceněnými Martin Vrba řekl o přínosu svého vítězného projektu pro společnost Lasselsberger: „Využili jsme odpadní teplo ze spalovacích pecí a tím uspořili obrovské množství zemního plynu, konkrétně 11500 megawatthodin ročně, což znamená úsporu 5,7 milionů korun. Návratnost investice byla přitom něco přes tři roky.“

Vzdělávací kurz Manažer pro energetiku probíhá ve 12 zemích světa, v Česku letos slaví desetiletí. ČNOPK od roku 2008 vyškolila už 123 takzvaných „EnergyManagers“ a na podzim závěrečnou zkoušku absolvuje 11 dalších.

Doporučujeme