Energetické služby se zárukou: Když chcete mít kontrolu nad provozem budov

Rostoucí ceny energií a tlak na udržitelnost aktuálně ještě více zvyšují poptávku po energeticky úsporných budovách.

Budovy s kvalitní izolací a moderními technologiemi pro jejich správu umožňují efektivně kontrolovat využívání energií, vody, vzduchotechniky a osvětlení. Udržitelnost se tak promítá i do hospodaření s energiemi.

Ilustrační fotografie

Firmy v oblasti průmyslu, logistiky či e‑commerce požadují, aby se prostory flexibilně přizpůsobily jejich potřebám. Zároveň chtějí mít možnost kontrolovat náklady spojené s provozem a energiemi. Investice do chytrých technologií je zároveň jedním ze způsobů, jak splnit závazky v oblasti ESG.

EPC projekty nabízejí cestu, jak ušetřit za energie prakticky bez vstupních investic

Energetické služby se zárukou (EPC – Energy Performance Contracting) představují efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Jejich popularitu nyní umocňuje i současná energetická nestabilita. Již nikdo totiž nepochybuje, že nejlepší energie je ta nespotřebovaná. EPC projekty mohou být jedním z dlouhodobých řešení energetické hospodárnosti také v oblasti budov a areálů sloužících k průmyslové výrobě, skladování, stejně jako celých logistických parků.

„EPC projekty nabízejí cestu, jak ušetřit za energie prakticky bez vstupních investic. Dodavatel služby navrhne, zrealizuje a zafinancuje energeticky úsporná opatření se smluvní zárukou za snížení energií, paliv, vody a provozních nákladů. Zákazník následně investici splácí z peněz, které díky realizovaným opatřením ušetří. Celkové náklady projektu jsou obvykle nižší než garantovaná úspora nákladů a klient je postupně platí po dobu trvání smlouvy,“ prozrazuje fungování této služby Jiří Vágner, generální ředitel společnosti SSI Energy.

Ilustrační fotografie

Rizika nese dodavatel

Jednou z hlavních výhod pro zákazníka je smluvní záruka za přínosy projektu. Riziko za nedosažení úspor totiž v plné výši přebírá poskytovatel energetických služeb, a pokud úspory nedosáhnou předem stanovených hodnot, uhradí zákazníkovi toto nedosažení v plné výši. Nemůže tak nastat situace, kdy by přínos projektu byl nižší, než je stanoveno ve smlouvě.

Velkou výhodou EPC projektů je také důsledný energetický management po celou dobu trvání projektu. Roční vyhodnocení výsledků je podkladem pro případné kompenzace plateb, zákazník i dodavatel jsou tedy zainteresováni na maximalizaci úspor, ale i na řádném prokázání jejich výše v souladu s principy mezinárodního protokolu o měření a ověřování výkonu. Proto se o EPC mluví jako o win‑win projektech, ze kterých těží obě strany.

EPC projekty se obvykle neomezují pouze na jedno energeticky úsporné opatření, ale zahrnují zpravidla celý komplex technologických, procesních a s nástupem dotačních programů také stavebních opatření. Poskytovatel služeb zajišťuje veškeré činnosti pro zákazníka na klíč. Od projekčních prací přes realizaci a financování opatření až po implementaci procesů a optimalizaci fungování jednotlivých systémů a technologických celků pomocí aktivního energetického managementu.

Přestože je metoda EPC využitelná téměř pro všechny úsporné projekty, vyplatí se spíše v případech vyšších spotřeb v řádech jednotek milionů korun ročně. U menších projektů se nicméně postupně prosazuje light verze projektů EPC.

Rychlá návratnost, významné úspory

Návratnost EPC projektů je závislá na skladbě energeticky úsporných opatření. V rámci projektů zaměřených na technologie se pohybuje mezi 6 a 10 roky. V posledních letech nicméně zákazníci stále častěji vyžadují také investice do stavebních opatření, které návratnost významně prodlužují. V průměru lze nejčastěji dosáhnout úspor od 20 do 50 procent.

„U komplexních projektů, například s využitím dotací, může úspora dosahovat i více než 60 procent z celkové spotřeby. Na druhé straně se může jednat o dílčí projekty zaměřené např. na úsporné osvětlení či technologie a podíl úspor na celkové spotřebě může být jen v jednotkách procent, ale s velice zajímavou návratností. V oblasti energetických služeb zkrátka unifikace není možná a za posledních 12 let, co projekty EPC děláme, jsme se naučili ke každému projektu přistupovat individuálně,“ říká Eduard Paulík, jednatel společnosti D‑energy, která má EPC projekty v rámci skupiny SSI jako hlavní specializaci.

EPC projekty tak jdou ruku v ruce s dalšími trendy v oblasti logistiky, jako jsou energeticky úsporné projekty šetrné k okolnímu prostředí a využití chytrých technologií. Uplatňování udržitelnosti a ESG přístupu k podnikání je nyní velmi důležité i pro investory.

Ilustrační fotografie

Digital twins v energetice

Do oblasti energetiky vstupuje razantně také technologický rozvoj. Je dnes klíčem k efektivnějšímu nakládání s energetickými zdroji, úspornějšímu provozu a chytrému šetření. Budoucnost chytrých, čistých a energeticky úsporných budov je bez nových technologií zkrátka nemyslitelná.

Například pomocí internetu věcí (IoT) se využívají monitorovací sítě čidel, nad kterými může běžet řada smart grid aplikací. Ty pak umožňují podrobné monitorování aktuálního stavu sítě, řízení spotřeby elektřiny, správu distribuovaných úložišť nebo začleňování obnovitelných zdrojů do elektrické sítě. Vedle IoT či využití umělé inteligence se budou v blízké budoucnosti prosazovat i digitální dvojníci.

Digitální dvojníci jsou modely, které představují obrazy systému nebo zařízení z fyzického světa, které kromě jiného pomáhají zefektivnit práci nebo odhalit možná nebezpečí a rizika. Právě v energetice má tento přístup velké možnosti využití. Lze je totiž použít pro modely plánování variant energetických řešení budov.

Technologie digitálních dvojníků přináší nové způsoby pro návrh, monitorování a řízení budov i jejich celků a budou mít vliv na udržitelnost či hospodářský růst. „Koncept digitálního dvojníka, který byl původně vyvinut pro průmyslové systémy, se nyní začíná využívat i v prostředí energetiky inteligentních budov,“ říká Adam Leščišin ze společnosti Accenture.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Michal Hoblík

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme