Energetický profil Turecké republiky. Sektorová studie a informace o alianci českých firem

V rámci zkvalitňování informačních služeb ZÚ Ankara a vzhledem ke skutečnosti, že energetický sektor Turecké republiky patří dlouhodobě k prioritním oborům, současně je rovněž v hledáčku našich proexportních aktivit i českých podnikatelských subjektů s investičními zájmy i ambicemi etablovat se na tureckém energetickém trhu v pozici silných EPC kontraktorů, vypracoval ZÚ Ankara v součinnosti se zahraničním zastoupením MPO/Czech Trade Istanbul velmi podrobnou studii energetického sektoru země s názvem“Turecká energetika – analýza příležitostí pro český byznys“.Tento ucelený energetický profil země byl vypracován za přispění prestižního a zároveň jediného energetického periodika „All For Power“ (www.allforpower.cz), který předmětný energetický profil publikoval rovněž v tištěné podobě v několika tisícovém nákladu.

Již nyní, nedlouho po seznámení hlavních hráčů ucházejících se o turecký trh s předmětným energetickým profilem, které proběhlo ku příležitosti mise českých energetiků na veletrh ICCI 2013, reflektujeme pozitivní reakci podnikatelských subjektů, kteří takto obsáhlý a podrobný materiál považují za naprosto nezbytný pro jejich orientaci na perspektivním, nicméně ne zcela přehledném žíznivém energetickém trhu Turecka. Současně pro ZÚ Ankara ani zahraničním zastoupením MPO/Czech Trade Istanbul i GK Istanbul spolupráce v energetickém sektoru a následná interakce s českými podnikateli nekončí vydáním sektorové studie. V této souvislosti pracujeme na projektu formování tzv. „Energetické aliance“, spočívající v založení jakéhosi volného sdružení/aliance českých podniků (zejm. SMEs) s ambicemi penetrovat turecký energetický sektor. Záměrem je ukotvení českých exportních subjektů v energetickém sektoru v uskupení poskytující v horizontální rovině (od čerpadel, pump, generátorů až po potrubí) komplexní řešení, sdílení informací, využívající exportní financování a pojištění prostřednictvím ČEB a EGAP, reflektující podmínky státních tureckých tendrů i požadavky soukromých investorů. První „ustavující“ jednání formující se aliance je naplánováno na poslední červnový týden v Praze na okraj porady ekonomických radů.

V příloze naleznete pouze scan úvodní obálky sektorové studie. Vzhledem k omezené kapacitě přenosu pdf souborů v tiskové kvalitě prostřednictvím interních LN je celý materiál (o velikosti 36 MB a 60 stranách) ke stažení na webové stránce ZÚ Ankara.

Příloha:

Energetický profil (Turecko_energ_profil_obalka.pdf, 4,2 MB)

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme