Energetický sektor v Hondurasu čekají velké změny

Honduraská vláda se chystá na kompletní reorganizaci energetického průmyslu, který se již dlouho potýká s finančními problémy. Cílem není vyřešit pouze finanční krizi národního energetického podniku, ale celkově obnovit energetický obor. Na podporu reformy vláda počítá s návrhy jak ze strany veřejného, tak soukromého sektoru. Jedním z hlavních bodů plánu na restrukturalizaci je privatizace, vytvoření holdingu s mateřskou základnou a třemi společnostmi soustředěnými na výrobu, přenos a distribuci energie. Dalšími body je vytvoření expanzivního plánu na 20 let a implementace nových technologií, jako je například využití zemního plynu. 


  • Země: MX – Mexiko, HN – Honduras
  • Datum zveřejnění: 04.03.2019

V průběhu následujících pěti let je nutné snížit dluh a deficit v energetice. K tomu bude zapotřebí kapitálových injekcí, jednání o smluvních pobídkách pro energetický průmysl, snížení výdajů nebo nové investice. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Heraldo

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Honduras | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme