Energetika pod kontrolou. Chytré technologie hlídají jadernou elektrárnu i důlní vrty

V roce 2030 se globálně očekává digitální napojení 4,6x více objektů oproti roku 2017. IoT (Internet of Things) neboli internet věcí se postupně stane realitou všedního dne. Běžně se budeme setkávat s přístroji, které spolu umí prostřednictvím internetu komunikovat a přenášet data a které je současně možné vzdáleně ovládat a kontrolovat.

IoT je dnes již rozšířenou záležitostí a řada objektů je digitálně napojena. Abychom nezůstali jenom u teorie, podíváme se do praxe na to, jak inteligentní senzory, čidla a detektory v ostrém provozu monitorují bezpečný chod elektráren, dolů nebo vedení vysokého napětí.

Partnerství na zavádění chytrých IoT technologií napříč segmenty energetické společnosti uzavřela společnost Sigfox Česká republika a Skupina ČEZ. „Vstup Skupiny ČEZ do světa chytrých IoT technologií považujeme za zlomový moment, který posune celý obor IoT v Česku extrémně dopředu,“ říká Jan Soukal, výkonný ředitel Sigfox Česká republika.

Temelín pod kontrolou IoT

V jaderné elektrárně Temelín inteligentní čidla monitorují riziko záplavy ve vzdušnících, čerpání vody v okolí reaktoru nebo možný únik vody ve vrtu. Všechny zde používané technologie musí splňovat ty nejpřísnější bezpečnostní parametry, protože elektrárna je součástí kritické infrastruktury státu. Síť tak musí být maximálně odolná proti výpadkům nebo hackerským útokům.

Všechny technologie používané v jaderné elektrárně Temelín musí splňovat ty nejpřísnější bezpečnostní parametry.

Chytrá zařízení Sigfoxu také monitorují hladiny spodních vod v důlních vrtech, aktuálně v důlních jámách Tušimice a Bílina. Hloubka vrtů se pohybuje mezi 10 až 180 metry a čidla zde měří hladinu vody pomocí kapilárního tlaku v horninách. Sběr dat probíhá každých 12 hodin a vytváří tak systém včasného varování před možnými sesuvy půdy či zaplavením.

Preventivní funkci plní také inteligentní zařízení monitorující hladký chod pásových dopravníků v Prunéřově, která vyšlou upozornění v momentě, kdy detekují nestandardní chování jednotlivých válečků či dalších komponentů dopravníků.

Chytrá meteostanice chrání vedení

Chytré technologie využívá také ČEZ Distribuce, a to k zajištění bezproblémového provozu vedení vysokého napětí. Speciálně vyvinutá chytrá meteostanice dokáže současně měřit veličiny teplot, relativní vlhkosti, intenzity a směru větru. Zařízení operuje pomocí váhového systému a varuje před nebezpečím poškození vedení vysokého napětí námrazou i dalšími vlivy počasí, zároveň také dokáže rozpoznat mechanické zásahy zvenčí.

Internet věcí
Internet of Things (IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, jež umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Termín IoT poprvé použil v roce 1999 Kevin Ashton ze společnosti Procter & Gamble, sám koncept je však mnohem starší.

Za prototyp funkčnosti IoT je považován modifikovaný stroj na výrobu Coca Coly na univerzitě Carnegie Mellon, který se v roce 1982 stal prvním zařízením připojeným k internetu schopným hlásit svůj inventář a to, zda byly nově naložené nápoje studené.

V posledním desetiletí minulého století se konceptem seriózně zabývaly nejrůznější technologické společnosti a na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 1999 pak komunikaci mezi jednotlivými zařízeními představil Bill Joy. Skutečný rozmach IoT však přineslo až posledních několik let, kdy se koncept stal díky všudypřítomné bezdrátové komunikaci a pokročilým softwarovým analytickým a řídicím systémům schopným učit se skutečným fenoménem.

Experti odhadují, že v letošním roce bude zahrnovat přibližně 30 miliard zařízení a hodnota celého trhu IoT je odhadována na 80 miliard dolarů.

Od IoT ke Smart Cities

Internet věcí úzce souvisí se Smart Cities neboli chytrými městy a může být skvělým nástrojem pro efektivní správu měst a obcí. Ve spolupráci Sigfoxu Česká republika a Skupiny ČEZ byla spuštěna speciální IoT platforma Smart City Dashboard.

„Vyvinuli jsme přehlednou webovou aplikaci, která umožňuje uživatelům z jednoho prostředí spravovat zařízení propojená v moderní, robustní a modulární IoT platformě,“ vysvětluje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Aplikace je přístupná prostřednictvím zabezpečeného přihlášení a je k dispozici pouze registrovaným zákazníkům. Přehledně zobrazuje data z několika různých zařízení. Obsahuje čidla na vzdálené měření spotřeby energií, na situaci v dopravě, kvalitu ovzduší, detektory pro signalizaci požárů či záplav. Propojuje tak celou řadu odvětví.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Energetika | Software a ICT služby

Doporučujeme