EnergyWeek ve finské Vaase – příležitost pro české firmy

EnergyWeek, týdenní akce světového formátu zaměřená na sdílení informací, networking, matchmaking a přímo i prodej v oblasti energetiky, se uskuteční již tradičně ve finském městě Vaasa od 21. do 25. března 2022.

Na akci se mohou jakožto vystavovatelé registrovat i české firmy, které nabízejí inovativní řešení zejména v oblasti využití obnovitelných zdrojů s důrazem na větrnou energii či obnovitelné plynové a jiné palivové zdroje, ale i na poli chytrého ukládání energie, bateriových řešení či moderního využití zemního plynu.

Ilustrační fotografie

Finsko má v oblasti snižování emisí výrazně ambicióznější plány než většina ostatních evropských států: karbonové neutrality chce dosáhnout do roku 2035 (např. hlavní město Helsinky je v tomto ohledu ještě ambicióznější) a zcela bezuhlíkové ekonomiky pak do roku 2050. Již v roce 2020 pocházelo více než 52 % finské elektřiny z obnovitelných zdrojů, přičemž důraz je kladen na navyšování podílu větrné energie, která ve Finsku zažívá opravdový boom.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

V případě tepelné energie činil podíl obnovitelných zdrojů dokonce 63 %. Výrazná a důsledná proměna energetického mixu otevírá příležitosti i zahraničním firmám a investorům. Ve Finsku se investuje zejm. do větrných parků, biospaloven, bioplynových stanic, sítě dobíjecích stanic pro elektromobily či modrého a zeleného vodíku, i do budoucna se pak počítá s výraznou rolí jaderné energie.

EnergyWeek se po deseti letech vypracoval na nejvýznamnější mezinárodní událost svého druhu v severských zemích. Akce se odehrává v centru největšího hubu energetických technologií v severských zemích – EnergyVaasa, jenž je světovým technologickým lídrem v řadě energetických oblastí a jenž je tvořen 160 společnostmi s celkovým ročním obratem 5 mld. EUR.

V samotném regionu se aktuálně plánují investice do infrastruktury energetických technologií na úrovni 1,2 mld. EUR do roku 2025. Na organizaci akce se podílí přibližně 30 subjektů, hlavním organizátorem je regionální rozvojová společnost VASEK. Partnery projektu jsou firmy jako např. Wärtsilä, ABB, VEO, Wapice, Danfoss, aktivně se ho účastní i špičkové vzdělávací instituce, obchodní komory a různá oborová evropská i regionální sdružení.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Hlavními tématy připravovaného EnergyWeek 2022 ve finském městě Vaasa budou ukládání energie, včetně bateriových řešení, digitalizace energetického průmyslu, cirkulární ekonomika, chytrá města budoucnosti či regulatorika energetického sektoru. Letošní novinkou o den prodloužené akce je ukládání energie, které se kromě baterií bude věnovat i vodíkovým technologiím, či výrobě syntetických paliv a plynů. Celá akce proběhne v angličtině.

České firmy se mohou přidat k již více než 200 potvrzeným vystavovatelům a registrovat se v rámci jednotlivých tematických klastrů na stránkách projektu EnergyWeek, kde lze najít také veškeré další detailní informace. EnergyWeek, či jeho vybraných částí se samozřejmě lze zúčastnit i jakožto jeden z návštěvníků, jichž se očekává stejně jako v minulých letech několik tisíc.

V rámci nejrůznějších tematických seminářů, diskuzních panelů, přednášek i webinářů pak vystoupí přes sto expertů z více než 20 zemí. Webinářů se mohou účastnit i neregistrování zájemci a záznamy z minulých let lze zhlédnout na YouTube kanálu EnergyVaasa.

V případě zájmu např. o pomoc s organizací schůzek s různými relevantními subjekty mimo standardní rámec EnergyWeek je možné kontaktovat obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Helsinkách, který díky svým dlouhodobým aktivitám disponuje ověřenými přímými kontakty na organizátora EnergyVaasa, společnost Vasek i další významné aktéry.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autoři: Daniel Horák, ekonomický diplomat, zástupce velvyslance, Jana Arhio, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí

Doporučujeme