Erasmus pro mladé podnikatele: Zapojte se i vy

Michal Novotný z Centra pro současné umění FUTURA přijal zahraničního podnikatele v jednom z předchozích cyklů programu. O svou šestiměsíční zkušenost se začínajícím podnikatelem ze zahraničí se krátce podělil.

Čím se vaše firma zabývá?
Jsme z jedné strany galerie současného umění, ale zároveň i úzce spolupracujeme s umělci na produkcích nových děl. Ty dnes často vznikají ve spolupráci s třetí stranou. Hledáme tak technologická řešení a propojujeme umělce s českými výrobci a řemeslníky, případně odborníky na určitý materiál.

Jak jste se o programu Erasmus dozvěděl?
Kontaktoval nás přímo zájemce ze Španělska. Šlo o grafika na volné noze s určitými přesahy do oblasti umění a zkušenostmi v ní. Prvotní projekt byl zaměřený hlavně na grafický design.

Co vám dala spolupráce se zahraničním podnikatelem?
Hlavně jednoho člověka v týmu navíc. Ten zůstal v Praze dostatečně dlouho na to, aby se investice do jeho zaučení vrátily v podobě vykonané práce. Byl velmi motivovaný. Práce ho zajímala.

Na čem jste spolu pracovali? Můžete uvést jména konkrétních projektů?
Prvotní myšlenkou bylo, že stážista bude pracovat jako grafik. Pracoval na návrzích pro specifické oblasti, ve kterých se pohybujeme. Brzy se ukázalo, že bude pro obě strany výhodnější, když se bude společně s námi věnovat všem našim činnostem. Dalším důvodem bylo i to, že jsme malý tým. Hierarchii a kompetence nemáme striktně rozdělené.

Hospodářská komora spustila již devátý cyklus programu Erasmus pro mladé podnikatele. Přeshraniční výměnný program umožňuje mladým podnikatelům vycestovat do zahraničí a načerpat nové zkušenosti od podnikatelů, kteří provozují menší podniky v účastnických zemích.Šel byste do tohoto projektu znovu?
Ano, určitě.

Nějaká rada na závěr?
Jsem přesvědčen, že stejně jako u všech podobných hostitelských projektů je úspěšnost výsledku závislá hlavně na správné kombinaci a otevřené komunikaci týkající se vzájemných očekávání.

ErasmusPro nově cílí i na učně

Odborná veřejnost i političtí zástupci si stále více uvědomují, jak je pro naši budoucnost důležitý rozvoj učňovských oborů a podpora řemesel. Na zvýšení atraktivnosti studia učňovských oborů zapracovala také Evropská komise se svým novým programem ErasmusPro. Před dvěma lety jsme spolu s dalšími kolegy z Evropského parlamentu rozjeli pilotní projekt přeshraniční spolupráce na podporu učňovského vzdělávání. Již loni se nám podařilo dosáhnout vypsání projektu na podporu mobility učňů, na který jsme získali 2,6 milionu eur. V letošním roce 2017 se podařilo dosáhnout ještě lepších výsledků.

Naše dvouleté úsilí motivovalo Evropskou komisi k vytvoření speciálního programu s názvem ErasmusPro na podporu dlouhodobých učňovských stáží v zahraničí. Kromě zhruba 650 000 učňů, kteří mohou čerpat finanční prostředky v rámci Erasmus+, dostane díky dodatečnému rozpočtu ve výši 400 milionů eur pro období 2017–2020 dalších 50 tisíc mladých řemeslníků a učňů šanci strávit až 12 měsíců na stáži v zahraničí. Věřím, že propojení teoretického školního vzdělání s praxí v zahraničí je tou nejlepší investicí, kterou můžeme našim mladým lidem dát. Těší mne, že se podařilo zacílit evropskou podporu také na učňovské obory, jejichž rozvoj a kvalita jsou pro ekonomický rozvoj zemí EU zcela zásadní.

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu.

Více informací k Erasmu pro podnikatele:


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Martin Frélich.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme