eRecept se osvědčil, tvrdí ministerstvo

Od počátku roku 2018 lékaři povinně předepisují léky elektronicky. Loňský rok tak uzavřelo české zdravotnictví s 58,5 milionu předepsaných a 56 miliony vydaných eReceptů. Do konce roku se do systému aktivně zapojilo 17 083 zdravotnických zařízení, 2894 lékáren a 41 864 lékařů.„Z našeho pohledu se eRecept osvědčil, slýcháme čím dál víc pozitivních reakcí i od lékařů. Jeho oblíbenost prokazatelně roste, především u SMS formy zasílání identifikátoru eReceptu, navíc spolu s připravovaným lékovým záznamem představuje další přínos pro pacienty. Z těchto statistických údajů vyvozuji, že v případě zavedení eReceptu šlo nepochybně o dobrý počin a krok vpřed,“ komentuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Postupně narůstá podíl doručení eReceptu elektronickou cestou – SMS nebo e-mailem. Nejvíce SMS bylo odesláno v listopadu, a to 474 tisíc. Konečná roční bilance činí tři miliony SMS a 492 tisíc e-mailů.

Z loňských statistik rovněž vyplývá, že nejvíce lékařských předpisů bývá předepsáno v pondělí. Rekord drží pondělí 17. prosince 2018, kdy bylo předepsáno téměř 381 tisíc eReceptů. Většina eReceptů je vydána v den jejich předepsání, a to 65,5 procenta. Vůbec nejvíc elektronických receptů – 5,8 milionu – bylo vystaveno v říjnu.

Drtivou většinu (98 procent) vydaných položek tvoří hromadně vyráběné léčivé prostředky, přes 90 procent jsou léčivé přípravky hrazené zdravotními pojišťovnami. Ministerstvo zdravotnictví si slibuje další pozitiva od připravovaného lékového sdíleného záznamu, který by jim v průběhu roku 2019 měl přinést možnost dohlédnout na všechny předepsané a vydané léky konkrétnímu pacientovi a také na to, jak pacient léčebný plán dodržuje.

Novelu zákona o léčivech, která přináší sdílený lékový záznam pacienta, v říjnu schválila vláda. Lékaři také snadno zkontrolují, zdali si pacient lék vyzvedl, či nikoli. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky.

„Lékový záznam uvidí jenom ten lékař, který má vztah k danému pacientovi, a jen ten lékárník, který v danou chvíli pacientovi lék vydává nebo mu poskytuje poradenství,“ upřesnil náměstek ministra Filip Vrubel s tím, že zdravotnická záchranná služba má speciální přístup z důvodu výjezdů k akutním případům, kdy je pacient v ohrožení života. Aplikace pacienta umožní monitoring a kontrolu náhledů do záznamu, pacient tak bude mít pod kontrolou, kdo se díval na recepty, které má předepsané.

Převzato z časopisu Profit.

Doporučujeme