Estonsko získalo z EU rekordní podporu na rozvoj biotechnologií

Univerzita v Tartu získala od Evropské komise a estonské vlády po 30 milionech eur na rozvoj dvou nových špičkových mezinárodních center excelence.

Největší výzkumný grant v historii Estonska poplyne na rozvoj digitalizace bioprůmyslu a vytvoření služeb personalizované medicíny. Tyto multidisciplinární projekty představují zajímavou příležitost i pro české univerzity, výzkumná centra či zdravotnické a ICT startupy.

Ilustrační fotografie

První z center provozované konsorciem DigiBio se bude zabývat digitalizací syntetické biologie a napomůže k rozvoji digitalizace bioprůmyslu. Nové konsorcium usiluje o propojení syntetické biologie s informačními technologiemi. Cílem je vyvinout a vybudovat několik digitalizovaných a roboticky asistovaných laboratorních jednotek pro stavbu buněčných systémů, které umožní denně analyzovat tisíce buněk včetně těch geneticky modifikovaných.

Výsledné technologie mohou být použity například ve farmaceutickém průmyslu, energetice či ve vývoji nových stavebních materiálů. Příkladem může být projekt na modifikaci bakterií, které budou absorbovat oxid uhličitý a přeměňovat ho na udržitelné substance.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Druhé konsorcium vybuduje ve spolupráci s Tartuskou univerzitní nemocnicí mezinárodní expertní centrum v oblasti výzkumu a rozvoje personalizované medicíny. Jde o nově vznikající lékařskou praxi, která využívá genetický profil jednotlivce k rozhodování o prevenci, diagnostice a léčbě nemocí. Cílem je dosáhnout co nejlepšího propojení špičkového výzkumu v oblasti genetiky s každodenní diagnostikou a terapií.

Plánuje se také sekvenování genomů přibližně 10 tisíc jedinců. Náklady na sekvenování a syntézu DNA se dramaticky snížily a výzkumníci mají přístup k většímu množství genetických informací a výkonnějším možnostem genetického inženýrství než kdykoli dříve. Investice do výzkumné infrastruktury tak mohou přinést velmi zajímavé příležitosti napříč mnoha obory.

Ilustrační fotografie

Šance pro datové startupy

První příležitosti se objevují již nyní: Estonsko je sice průkopníkem ve vytváření systému elektronických zdravotních záznamů, přesto jsou některá data stále nestrukturovaná a ve volném textovém formátu. Vznikající centrum tak nabídne příležitost ICT a datovým startupům pro vytvoření infrastruktury na třídění, organizaci a kompilaci zdravotnických dat. Postupně tak vznikne spojení mezi molekulární biologií a ICT firmami, které přinese významné ekonomické zhodnocení.

Dlouhodobě pak obě výzkumná centra nabídnou příležitosti vývojářům výpočetních, AI a datových nástrojů, firmám v oblasti robotiky a automatizace, biomedicínským a biotechnologickým společnostem, univerzitám a výzkumným centrům napříč Evropou včetně Česka.

Provoz nových center je kofinancován z programu Evropské komise Horizon Europe, jehož cílem je propojovat výzkumné instituty napříč Evropou. Společně s Tartuskou univerzitou se na rozvoji těchto center podílí také Helsinská univerzita, Rotterdamská univerzita a Dánská technická univerzita. Projekty budou spuštěny v roce 2023 a realizovány v průběhu šesti let.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tallinu (Estonsko). Autoři: Petr Preclík, ekonomický diplomat, Pavlína Kutnarová, stážistka.

• Teritorium: Estonsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Biotechnologie

Doporučujeme