Ethiopian Investment Holding: nová strategie konsolidace státem vlastněných podniků

Investiční fond Ethiopian Investment Holding (EIH), založený v lednu 2022 se základním kapitálem 100 mld. etiopských birrů (1,91 mld. USD), je připraven začít fungovat.

Po éře zakládání státních podniků a následné privatizaci většiny z nich po pádu vojenského režimu DERG se etiopská vláda rozhodla jít cestou současné deregulace a konsolidace státních podniků za účelem podpoření dalšího rozvoje země.

Ilustrační fotografie

Momentálně je v rukou vlády 36 státních podniků, které se podílejí přibližně na 10 % HDP. Dle zveřejněných informací bude nyní součástí projektu 27 státních podniků. Zbylé podniky, které jsou zadlužené nebo vykazují ztráty, by tak měly učinit časem. Hrubá aktiva již vstoupivších 27 podniků se odhadují na více než 2 biliony etiopských birrů (38 mld. USD).

Investiční fond státní podniky nejen vlastní, ale je také partnerem každého z nich, aby spolu s nimi investoval v jejich příslušných odvětvích, a to v rámci Etiopie i v zahraničí. V červnu 2022 Ethiopian Investment Holding a Ethiopian Petroleum Supply Enterprise společně investovaly do palivového terminálu v Džibuti, který se tak stal prvním investičním portfoliem společnosti. Holdingu se má zaměřovat především na luxusní hotely, moderní nemocnice a velké projekty v dalších odvětvích.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Prvním cílem investičního fondu je sloužit jako strategická investiční složka etiopské vlády. Kromě ambiciózního plánu vstoupit zejména do afrických ekonomik plánuje holding investovat také na předních světových burzách.

Druhým cílem je konsolidace vládních aktiv, dohled nad nimi, uvolnění jejich potenciálu a zvýšení jejich hodnoty. Toho chce investiční fond dosáhnout tím, že bude s vládními aktivy zacházet stejně jako soukromý podnik toužící po zisku. Třetím cílem je přilákat investice, a to jak zahraniční, tak samotných státních podniků s cílem posílit hodnotu jejich aktiv.

Nicméně odborníky a vedoucí představitelé státem vlastněných podniků tíží obavy, které se týkají mimo jiné rozsahu působnosti holdingu a průsečíků se státními podniky. Skutečnost, že podniky byly založeny s cílem sloužit veřejným statkům, je rovněž považována za neslučitelnou s „čistě podnikatelským“ přístupem společnosti.

Politická vůle v Etiopii pro založení holdingu je však silná, proces trval pouhý rok, zatímco jiným zemím trvalo i 8 let, než proces dokončily. Holding může sloužit veřejnosti, aniž by využíval daňové příjmy, může se podílet na redukci deficitu státního rozpočtu a proměnit neúspěšné státem vlastněné firmy.

Mnozí odborníci se však obávají, že společnost může čelit rizikům spojeným s nevyzpytatelností politické vůle, neefektivitou, korupcí a uzavřenou firemní kulturou státních podniků, což jim zabrání v plné integraci s investičním fondem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autoři: Jan Kallus, stážista; Pavel Šára, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Etiopie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky

Doporučujeme