Etiopie představila ambiciózní plán rozvoje infrastruktury a láká zahraniční investory

Etiopské ministerstvo dopravy představilo při logistickém investičním summitu své projekty na příští období. Jejich celková hodnota dosahuje částky odpovídající šesti současným etiopským ročním rozpočtům.

Prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a dalších forem spolupráce s privátním sektorem chce Etiopie výrazně posílit svou silniční a železniční síť, poskočit v žebříčku konkurenceschopnosti logistiky a zvýšit počet mezinárodních pasažérů, které etiopská letiště ročně odbaví.

Podle prezidentky země a ministryně dopravy je posilování infrastruktury důležitou součástí desetiletého plánu rozvoje Etiopie. Klíčovým tématem příštích let je přivést do sektoru, kterému dlouhodobě dominuje stát, soukromou sféru. Ministerstvo dopravy si jako své hlavní cíle stanovilo vytvoření 1,4 mil. nových pracovních míst, posílení silniční sítě o 71 % na 245 942 km, posun Etiopie v žebříčku logistické konkurenceschopnosti na 40. místo z aktuálního 126., zčtyřnásobení objemu mezinárodních cestujících na etiopských letištích na 48,4 mil. a vybudování 3 999 km železnic (v současné chvíli má Etiopie 690 km).

Ethiopian Railway Corporation je jednou z institucí, které se na implementaci plánu Ministerstva dopravy Etiopie budou podílet. Mezi její hlavní priority patří vybudování železnice z Ayisha do přístavu v Berbeře (Somaliland), která by se napojila na již existující trať propojující hlavní město Addis Abebu s přístavem v Džibuti. Odhadovaná cena stavby je přes 1,5 mld. USD a Ethiopian Railway Corporation již nyní shání investory, kteří by se do projektu chtěli zapojit.

Součástí plánů je i výstavba výrobny náhradních dílů pro železniční dopravu přímo v Etiopii. Ethiopian Roads Authority má v plánu postavit 5 nových dálnic v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru a joint venture ve výši 1,3 mld. USD. Nové dálnice by měly propojit hlavní město a následující regionální centra: Ambo, Debre Birhan, Wolkite, Miesso a Gohatsion.

Ministerstvo dopravy Etiopie ujišťuje případné investory a zájemce o bližší spolupráci, že se při přípravě aktuálních plánů poučilo z nedostatků těch minulých. Před zahájením všech nových projektů by měla být připravena studie proveditelnosti a analýza sociálních a ekonomických dopadů z multidisciplinárního pohledu. Zároveň ministerstvo přislíbilo zavést transparentní monitorovací a hodnotící mechanismy během každé fáze projektového cyklu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Pavel Šára, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Etiopie | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Investice

Doporučujeme