Etiopie se připravuje na příchod zahraničních bank

Etiopský parlament by měl do konce června dostat návrh liberalizace bankovního sektoru, který předpokládá otevření trhu zahraničním subjektům. Pro Etiopii jde o zásadní krok, protože bankovní a finanční služby jsou pzatím cizím investorům zapovězeny.

Přípravy otevírání bankovního sektoru pokračují i přes odpor místních bank, kterých v Etiopii nyní působí 19 (dvě z nich jsou vlastněné státem – Commercial Bank of Ethiopia, CBE, a Development Bank of Ethiopia). Jejich zástupci liberalizaci sektoru nepodporují, upozorňují především na nepřipravenost čelit zahraniční konkurenci z důvodu nízké kapacity existujících bankovních ústavů.

Ilustrační fotografie

Místní experti a představitelé bank opakovaně upozorňují, že hrozí odchod klientů k zahraničním subjektům, které nemají s tvrdou měnou díky působení v dalších zemích problémy. Podle připravované legislativy budou mít zahraniční subjekty čtyři možnosti vstupu na etiopský trh – otevření pobočky, obchodního zastoupení, či dceřiné společnosti a zakoupení podílu v místních bankách do maximální výše 30 %.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Banky na etnickém principu

Vidina vstupu na etiopský bankovní trh je pro zahraniční subjekty i přes určitá rizika velmi lákavá. Méně než 15 % etiopské 120milionové populace má aktivní bankovní účet a služby nabízené místními bankovními institucemi zaostávají za mezinárodními standardy. O možnost v Etiopii působit se zajímají především keňské banky.

Prosazení se na trhu ovšem nebude jednoduchou záležitostí, sektoru dominuje státní CBE, které patří více než třetina všech v zemi fungujících poboček a zpracovává více než 50 % transakcí. Mnoho bank je také založeno na etnickém principu a svými službami pokrývá pouze příslušníky určitého etnika nebo konkrétní oblast.

V rámci postupné transformace se etiopský bankovní sektor snaží nabízet soukromníkům výhodnější podmínky financování a nové služby. Během posledních šesti měsíců etiopské banky poskytly přes 90 % úvěrů soukromému sektoru, což představuje výrazný posun oproti předchozímu období, kdy příjemcem půjček byly téměř výhradně státem vlastněné podniky.

V Etiopii se pomalu rozvíjí i systém mobilních peněz. Prvním zahraničním subjektem, který od Addis Abeby obdrží licenci, by měla být keňská M-Pesa. S cílem posílit používání mobilních peněz zavedla etiopská vláda v průběhu dubna povinné digitální platby za pohonné hmoty na všech čerpacích stanicích v zemi.

Ilustrační fotografie

Chronický nedostatek tvrdé měny

Možné usnadnění bankovního styku s Etiopií je pozitivní zprávou pro všechny zahraniční soukromé subjekty včetně českých firem, které se pravidelně potýkají s přílišnou byrokracií, zdlouhavými procesy a nejasnými informacemi. Od zvýšení konkurence v sektoru se očekává nejen růst nabídky i poptávky po bankovních službách, ale také zvýšení objemu peněz v celém systému, což je i jedním z důvodů, proč Etiopie, která chronickým nedostatkem tvrdé měny dlouhodobě trpí, ke změnám v bankovním sektoru přistupuje.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Pavel Šára, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Etiopie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme