Etiopské hlavní město řeší nedostatečné dodávky pitné vody

Úřad pro zásobování vodou hlavního města Addis Abeba poskytl informativní přehled předpokládaných potřeb dodávek zařízení a příslušenství pro zásobování vodou, která budou zahrnuta do výběrových řízení až do roku 2025.

Poptávka po dodávkách pitné vody v Addis Abebě nestačí k uspokojení potřeb obyvatel města. Město získává vodu z osmi podzemních zdrojů včetně tří přehrad.

Ilustrační fotografie

Úřad pro zásobování vodou hlavního města Addis Abeby pracuje na několika projektech, které mají problém dodávek vody pro Addis Abebu vyřešit. Konkrétní požadavky etiopské strany se mohou průběžně měnit, ale jako potenciální příležitosti pro dodávky zahraničních dodavatelů byly zdůrazněny následující oblasti výrobků a technologií:

  • pokročilé vodoměry s chytrými funkcemi,
  • systémy rozvodů a řízení dodávek vody,
  • zařízení pro detekci netěsností,
  • technologie pro čištění a úpravu vody,
  • potrubní armatury a příslušenství.

Výše uvedený seznam oblastí není vyčerpávající a bude podléhat aktualizacím a revizím ze strany Úřadu pro zásobování vodou hlavního města Addis Abeba.

Seznam v tuto chvíli poskytuje alespoň obecný přehled o záměrech Addis Abeby týkajících se nákupu technologii a výrobků k zajištění dodávek vody pro hlavní město do roku 2025, která se promítnou do výběrových řízení, která bude výše uvedená autorita v následujících měsících vypisovat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Vítězslav Schwarz, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Etiopie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme