EU a Japonsko se se dohodly na spolupráci v oblasti civilního letectví

Evropská komise podepsala bilaterální dohodu o bezpečnosti v civilním letectví s Japonskem, která posílí spolupráci v oblasti letectví a v leteckém průmyslu.

Dohoda umožní intenzivnější spolupráci výrobců působících v leteckém průmyslu a další posílení postavení evropských výrobců na japonském trhu, jelikož jejím prvotním cílem je usnadnit vzájemný obchod.

Kromě toho dohoda odstraní nutnost získat zbytečná duplikující se potvrzení a certifikáty pro letecké výrobky a tím sníží náklady firmám, a zajišťuje také vyšší ochranu práv duševního vlastnictví. 

• Teritorium: Evropa | Japonsko
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme