EU a USA budou spolupracovat v oblasti hospodářské soutěže

Zástupci Evropské komise a Spojených států ve Washingtonu zahájili prvním zasedáním společný politický dialog zaměřený na politiku hospodářské soutěže v oblasti technologií.

Ten byl založen společně se zavedením Rady pro obchod a technologie (TTC) mezi oběma partnery v červnu tohoto roku a jeho cílem je koordinovat postupy v oblasti politiky hospodářské soutěže a jejího uplatňování v technologickém sektoru. Jak EU, tak USA se potýkají s podobnými výzvami při šetřeních v rámci hospodářské soutěže, ať už se jedná o roli velkého množství dat, interoperabilitu čí další oblasti související s novými technologiemi a digitálními trhy.

Více o zahájení politického dialogu na stránkách EK

Doporučujeme