EU a USA učinily krok k ukončení celní války v oblasti oceli a hliníku z Trumpovy éry

Evropská komise a Spojené státy americké se dohodly na řešení sporu ohledně Sekce 232, podle které jsou uvalena cla na dovoz oceli a hliníku do USA.

Dohodu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a americký prezident Joe Biden dne 31. října 2021 na summitu zemí G20 v Římě. Uvedená dohoda by měla napomoci k odstranění třecích ploch mezi oběma stranami v tomto ohledu a umožnit jim soustředit se na vyjednávání nové globální obchodní dohody, která by řešila celosvětovou nadvýrobu oceli a hliníku a zajistila snížení emisí uhlíku v těchto průmyslových odvětvích.

Ilustrační fotografie

Na základě uvedené dohody, která vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022 a bude platná po dobu dvou let, odstraní USA dodatečná cla na dovoz oceli a hliníku z EU až do historické výše dovozu těchto komodit před uvalením cel.

V důsledku uvalení sankcí podle Sekce 232 poklesl v letech 2018 až 2020 dovoz oceli a hliníku ze zemí EU do USA z 5,1 milionu tun na 2,4 milionu tun. Podle přijaté dohody umožní USA bezcelní dovoz oceli ze zemí EU ve výši 4,4 milionu tun a bezcelní dovoz hliníku ze zemí EU ve výši 384 tisíc tun.

V uvedeném rámci budou po dobu dvou let zahrnuty také výjimky na dovoz oceli v rozsahu přibližně 1,1 milionu tun, sjednané v době platnosti dodatečných cel s americkým ministerstvem obchodu (Department of Commerce). Stanovená kvóta odpovídá dovozu oceli z EU z let 2015 až 2017, tedy z období před zavedením dodatečných cel. V případě hliníku může být bez cla do USA dovezeno 18 tisíc tun kovu a 366 tisíc tun polotovarů. To podle představitelů EU odpovídá obchodu z let 2018 a 2019.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Technicky tak dohoda ponechává americká dodatečná cla na ocel a hliník v platnosti (25 % na dovoz oceli a 10 % na dovoz hliníku), v praxi ale osvobozuje od cel podstatnou část evropského dovozu. V reakci na výše uvedené zahájí recipročně EU nezbytné kroky k pozastavení svých vyrovnávacích opatření vůči USA.

EU reagovala na americká dovozní cla zavedením odvetných cel na vybrané zboží z USA, například na motocykly Harley-Davidson anebo džínsy Levi Strauss. EU plánovala od prosince letošního roku řadu těchto cel zdvojnásobit. EU a USA také pozastaví dvoustranné spory vedené u Světové obchodní organizace v souvislosti s dovozem oceli a hliníku do USA. 

Obě strany také deklarovaly vůli spolupracovat na řešení globální nadvýroby oceli, dosáhnout dekarbonizace globálního ocelářského a hliníkářského průmyslu a bojovat proti změně klimatu. Za tímto účelem oznámily svůj záměr vyjednat Globální dohodu o udržitelné oceli a hliníku mezi EU a USA a otevřít ji dalším zemím, které v tomto ohledu sdílejí cíle EU a USA.

EU a  USA budou usilovat o uzavření jednání o této dohodě do dvou let. EU a USA přijímají v tomto ohledu podle společného prohlášení „závazek ke společnému postupu, prohlubování spolupráce a podnikání společných kroků k ochraně pracovníků, průmyslu a komunit před globální nadměrnou kapacitou výroby oceli (to restrict access to our markets for dirty steel from countries like China)“ a změnou klimatu.

Ilustrační fotografie

Dohoda poslouží jako „posílený vynucovací mechanismus, který zabrání přístupu čínské oceli a hliníku na americký trh,“ uvedla v prohlášení americká obchodní zástupkyně Katherine Tai. Podle ministryně obchodu Giny Raimondo bude dohoda fungovat také jako rámec, jehož prostřednictvím se USA a EU dohodnou na zohlednění uhlíkové náročnosti v budoucích jednáních. Jako první krok k naplnění této dohody vytvoří EU a USA technickou pracovní skupinu pověřenou sdílením příslušných údajů a vypracováním společné metodiky pro hodnocení obsahu emisí mezinárodně obchodované oceli a hliníku.

Dodatečná cla na dovoz oceli a hliníku do USA zavedla Trumpovou administrativou v roce 2018, přičemž se týkají dovozu uvedených komodit jak z EU, tak z řady dalších zemí. Široce kritizované opatření zdůvodnila administrativa tím, že dovoz těchto komodit ohrožuje americkou ekonomiku a tím i národní bezpečnost. Výše uvedená dohoda však odstraňuje dodatečná cla na dovoz oceli a hliníku do USA pouze ze zemí EU, v případě ostatních zemí, například Velké Británie nebo Japonska, blízkých spojenců a hlavních obchodních partnerů USA, zůstávají tato cla nadále v platnosti.

Uvedená dohoda na odbourání recipročně zavedených cel je dalším důležitým krokem ke zlepšení obchodních vztahů mezi EU a USA. Tím prvním bylo pozastavení platnosti dodatečných cel ve sporu ohledně nepovolených dotací pro společnosti Airbus a Boeing, dalším krokem bylo zahájení činnosti Rady pro obchod a technologie (TTC) mezi EU a USA.

Za vstřícný krok obou stran lze bezesporu považovat také rozhodnutí USA neuvalit dodatečná cla na dovoz zboží z evropských zemí, které zavedly daň z digitálních služeb a ochotu dotčených zemí vyměnit unilaterálně zavedené DST za globální daň přijatou na půdě OECD, jakmile bude uvedena v platnost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké).

• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme