EU a USA zmrazí spor o letadla, dodatečná cla na zemědělské a potravinářské produkty zmizí

Americká administrativa potvrdila svůj záměr zlepšit transatlantické obchodní vazby a přistoupila na smírné řešení 17 let trvajícího sporu ohledně podpor do vývoje a výroby letadel.

Na pět let dojde k suspenzi zavedených dodatečných cel, které se v podstatné míře dotýkají i zemědělských a potravinářských produktů na obou stranách Atlantiku.

Po řadě týdnů intenzivních jednání byla na summitu EU – USA potvrzena dohoda, která se kromě pozastavení protiopatření (již zmiňovaných cel) na dobu pěti let skládá ze sedmi dalších obecných zásad, mezi něž patří např. zřízení pracovních skupin, které se budou scházet, aby analyzovaly a překonávaly případné neshody a společně hledaly řešení u netržních praktik třetích stran – Číny, Ruska apod.

V rámci pěti let tak vyjednavači na obou stranách musí najít řešení, které jednou provždy ukončí spory vedené před Světovou obchodní organizací.

Vzhledem k tomu, že předmětná cla nedopadla zásadním způsobem na položky vyvážené z ČR, bude mít tato zpráva pro české exportéry spíše zprostředkovaný efekt. Pravděpodobně totiž dojde k postupnému obnovení původních obchodních toků, které byly navýšenými cly narušeny – např. u vývozu vín z EU nebo whisky u USA do EU.

Je třeba připomenout, že ač jde o podstatný krok americké administrativy, z pohledu EU je na stole pořád dost sporných amerických opatření – cla na ocel a hliník, hrozba dodatečných cel kvůli plánovanému zavedení digitální daně (v hledáčku USA je v tomto případě jmenovitě i ČR) nebo sporné regulatorní překážky.

Autor: Petr Ježek. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme