EU by měla usilovat o to být leadrem v oblasti umělé inteligence, uvádí Parlament

Výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku (AIDA) vydal návrh svého stanoviska ohledně využití umělé inteligence v EU, která uvádí, že veřejná debata související s tímto tématem by se měla více zaměřit na obrovský potenciál, jenž má umělá inteligence pro celou společnost.

Jedná se například o boj proti klimatickým změnám, rozvoj medicíny a zlepšování kvality života nebo řešení pandemií.

Podle europoslanců by EU neměla umělou inteligenci regulovat celkově jako technologii, ale měla by řešit pouze případná rizika související s určitým využitím umělé inteligence.

Zpráva uvádí, že je EU pozadu oproti dalším světovým hráčům v rozvoji umělé inteligence, přičemž EU by měla aspirovat na to stát se leadrem v této oblasti, tak aby mohla nastavit světové standardy. Důležitou oblastí, na kterou je potřeba se zaměřit, je otázka možného zneužití umělé inteligence např. pro vojenské účely.

O finální verzi zprávy bude výbor hlasovat v březnu 2022, na plenárním zasedání pak v květnu 2022.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme