EU dále posiluje obchodní vazby s Japonskem

Při příležitosti dvou let od vstupu dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v platnost, které se váže k tomuto dni, oznámily obě strany další posílení obchodních vazeb.

Každá ze stran se zavázala rozšířit seznam chráněných zeměpisných označení o dalších 28 výrobků. které tímto budou chráněné proti napodobování. Obě strany se také dohodly na rozšíření seznamu bezpečnostních požadavků, které nebudou vyžadovat dvojité schvalování. To znamená, že o některé bezpečnostní certifikáty nebudou muset evropské firmy žádat znovu na japonském trhu a naopak. Týká se to nových ekologických technologií, např. automobilů na hybridní či vodíkový pohon. Kromě toho obě se posílí i obchod v oblasti vín, jelikož Japonsko schválilo několik standardů, které umožní většímu množství evropských vín dostat se na japonský trh. 

• Teritorium: Evropa | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme