EU dokončila vyjednávání obchodní dohody s Mexikem

Evropská komise se dohodla s Mexikem na podobě nové bilaterální obchodní dohody, jelikož vyřešila s mexickou stranou otázku rozsahu přístupu na trhy s veřejnými zakázkami, což byl poslední stěžejní bod, který bylo nutné dojednat. V rámci nové dohody se nebudou prakticky na žádné zboží uvalovat cla.

Kromě toho dohoda obsahuje kapitoly ohledně udržitelného rozvoje, např. co se týče plnění závazků pařížské klimatické dohody, opatření o ochraně investorů nebo opatření pro zjednodušení celních procedur. Dohoda nyní prochází právními úpravami, poté bude přeložena do všech úředních jazyků EU a předána k finálnímu schválení a podepsání Radě a Evropskému parlamentu. 

• Teritorium: Evropa | Mexiko
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme