EU je připravena přidělit Ukrajině dalších 54 milionů EUR na energetickou účinnost

Fond energetické účinnosti byl zřízen ukrajinskou vládou v lednu 2018 za účelem udělení finančních prostředků na realizaci projektů termo-modernizace, zavedení účinných monitorovacích a kontrolních systémů, zavedení účinných systémů a zařízení pro vytápění a chlazení a účinnější výměnu stávajících systémů a zařízení.
V dubnu létošního roku byla podepsána finanční dohoda mezi zástupci EU a vládou Ukrajiny o poskytnutí první tranše nenávratného financování ve výši 50 milionů EUR na Program energetické účinnosti na Ukrajině (EE4U), jehož cílem je podpora Fondu energetické účinnosti Ukrajiny.


  • Země: UA – Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 19.09.2018

Zdroj: www.epravda.com.ua  
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme