EU loni byla největším vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů na světě

Evropská komise vydala hodnotící zprávu za rok 2020 zaměřenou na obchod se zemědělsko-potravinářskými produkty, která ukazuje, že EU v daném období potvrdila svou pozici největšího vývozce těchto produktů na světě.

Co se týče dovozu, dostala se EU na třetí místo za Spojené státy a Čínu. Export zemědělsko-potravinářských produktů EU dosáhl v loňském roce 184 mld. euro, zatímco dovoz 122 mld. euro, což je nárůst o 1,4 % v rámci vývozu a 0,5 % v rámci dovozu oproti roku 2019. Produkty z EU směřovaly především do Číny, Švýcarska, na Střední východ a do regionu severní Afriky, z hlediska dovozu se výrazně posílila pozice Kanady. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme