EU, Norsko a Island budou nadále spolupracovat na snižování emisí

EU se dnes dohodla s Islandem a Norskem na tom, že prodlouží spolupráci na snižování emisí skleníkových plynů a budou společně pokračovat v cíli snížit emise do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990.Obě země jsou součástí systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). V následujících 10 letech se navíc zavázaly, že budou opatření na ochranu klimatu aplikovat také na sektory mimo EU ETS, konkrétně na zemědělství, dopravu, zpracování odpadu a budovy. Dohoda je důležitá také z hlediska plnění cílů Pařížské klimatické dohody.

Doporučujeme