EU otvírá obchodní bránu do Singapuru. České firmy ušetří přes 100 milionů korun ročně

Evropská unie si po obchodních dohodách s Kanadou a Japonskem připíše další výrazný úspěch na poli mezinárodního obchodu. Singapur je podle mnohých politiků bránou do celé jihovýchodní Asie.Europoslanci ve středu přijali smlouvu o volném obchodu se Singapurem, kde sídlí přes 10 tisíc evropských firem a vzájemné investice dosahují stovek miliard eur ročně. A nové příležitosti se týkají i českých společností.

„Je to velká příležitost pro oživení vzájemných obchodních vztahů i pro české firmy, už teď víme, že pro ně za stávající bilance znamená podpis dohody úsporu cca 120 milionů korun ročně,“ upozornila europoslankyně a zároveň místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh Dita Charanzová (ANO).

Singapur je první zemí ze sdružení národů jihovýchodních Asie (ASEAN), se kterou EU vytvoří zónu volného obchodu. Politici i odborníci proto doufají, že Unii se díky tomu otevřou dveře k celé jihovýchodní Asii i pacifickému regionu.

„Věřím, že tudy se budou ubírat trendy dalšího rozvoje globálního světového obchodu. Jsem ráda, že EU je u toho, byla by chyba následovat protekcionismus Spojených států,“ dodala Charanzová. 

Investice dosahují stovek miliard eur

Podobně to vidí i europoslanec a místopředseda pro mezinárodních obchod Jan Zahradil (ODS). „Padesát tisíc firem vyváží své výrobky do tohoto městského státu. Navíc je potřeba dohodu vnímat v celém kontextu snahy EU vyplnit prostor uvolněný Spojenými státy a uzavírat dohody o volném obchodu s rapidně rostoucími asijskými zeměmi,“ uvedl.

I podle něj je Singapur bránou k celé jihovýchodní Asii. Zároveň připomněl, že na stole leží již podepsaná obchodní smlouva s Vietnamem, jejíž vyjednávání Zahradil vedl. „Pevně věřím, se nám v Evropském parlamentu podaří dohodu s Vietnamem uzavřít do konce mandátu v květnu tohoto roku,“ upřesnil.

Samotná obchodní dohoda se vyjednávala osm let. Finální text podepsali zástupci EU a Singapuru na summitu unijních a asijských států loni v říjnu. Souhlas Evropského parlamentu je ale podmínkou pro to, aby dohoda vstoupila v platnost. To by se mělo stát v příštích měsících.

V následujících pěti letech tak budou mezi EU a Singapurem odstraněna téměř všechna cla. Snadnější bude i poskytování služeb včetně bankovnictví. Evropské firmy rovněž získají přístup k singapurským veřejným zakázkám. Dohoda však myslí i na ochranu práv zaměstnanců či na ochranu životního prostředí.

Jen v roce 2016 dosáhl objem bilaterálních investic 256 miliard eur. Obchodní výměna se zbožím pak ročně dosahuje částky 53 miliard eur, vzájemných obchod se službami 44 miliard eur. Díky nové obchodní smlouvě by tyto částky měly ještě výrazně vzrůst.

Přelomový judikát Soudního dvora

Celý schvalovací proces měl být ukončen už v loňském roce, vyjednávání ale výrazně pozdrželo rozhodnutí Soudního dvora EU z května roku 2017. Unijní soudci v judikátu upozornili, že Komise nemá k vyjednání původní podoby smlouvy dostatek pravomocí, a proto by ji musely schvalovat kromě europoslanců také národní i regionální parlamenty všech členských zemí.

Podobně tomu bylo i v případě dohody CETA mezi EU a Kanadou. Tehdy jednání pozastavil vlámský regionální parlament v Belgii. Pár desítek poslanců tak téměř zhatilo roky vyjednávanou rozsáhlou obchodní dohodu.

Tomu se Komise chtěla v případě smlouvy se Singapurem vyhnout. Proto požádala Soudní dvůr (SDEU) o rozhodnutí ohledně toho, ke kterým ustanovením smlouvy má výlučnou pravomoc a ke kterým má pravomoc sdílenou se členskými státy.

Judikát SDEU, který je podle odborníků v tomto ohledu přelomový a vyjasnil mnoho sporných otázek, mluví jasně. Převážná část smlouvy spadá pod výlučnou pravomoc EU, nicméně například otázka ochrany investic či investičních sporů spadá do pravomocí sdílených. To znamená, že kvůli těmto ustanovením by dohodu musely schvalovat i národní parlamenty.

Ustanovení spadající do sdílených pravomocí se tudíž z původního textu vyčlenila. Europoslanci tak ve středu hlasovali o obou částech zvlášť.

Investiční část poslanci rovněž schválili, a to v poměru 436 ku 203, přičemž 30 poslanců se zdrželo.  Tuto část dohody však čeká ještě dlouhé kolečko ratifikace v celé EU. Tato smlouva počítá se zřízením zvláštního nezávislého soudu, který bude mít za úkol rozhodovat spory mezi investory a státem.

Nová podoba vztahů mezi EU a Singapurem ale obsahuje ještě jednu smlouvu, a to o partnerství a spolupráci. Také s touto dohodou vyslovili europoslanci souhlas. Tato dohoda rozšiřuje spolupráci obou stran i mimo sféru obchodu.

Podobně jako v případě investiční smlouvy bude i smlouva o partnerství a spolupráci předmětem ratifikace ve všech členských zemích.

Lukáš Hendrych, EurActiv.cz

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme