EU podepsala dohodu s Čínou o ochraně zeměpisných označení

EU podepsala 14. září významnou bilaterální dohodu s Čínou o ochraně zeměpisných označení, která bude chránit 100 tradičních evropských výrobků na čínském trhu proti napodobování a 100 čínských výrobků na evropském trhu. 

Jedná se o první bilaterální dohodu mezi oběma celky tohoto typu. Čtyři roky po vstupu dohody v platnost se rozsah dohody rozšíří o dalších 175 zeměpisných označení, s možností přidání dalších v následujících letech. 

• Teritorium: Čína | Evropa

Doporučujeme