EU podepsala memorandum o užší spolupráci s Kolumbií

Evropská komise dnes podepsala memorandum o porozumění o programu posíleného politického a odvětvového dialogu a spolupráce pro příští desetiletí s Kolumbií, které potvrzuje význam vzájemných vztahů.

Kromě toho si memorandum klade za cíl spolupráci těchto dvou celků ještě rozšířit, například v oblasti ochrany klimatu, odolnosti a podpory biodiverzity, v hospodářské a sociální agendě včetně digitálních záležitostí, ale také na multilaterálních platformách. Memorandum také obsahuje 12 sektorů, kde je možné rozšíření spolupráce, mezi které patří například investice, doprava, vzdělávání, podpora zaměstnanosti nebo výzkumné aktivity.  

• Teritorium: Amerika | Evropa | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme