EU podepsala obchodní a investiční dohody s Vietnamem

Komisařka Cecílie Malmströmová a rumunský ministr obchodu Oprea jako zástupce předsednictví dnes 30. června v Hanoji stvrdili svým podpisem dojednané obchodní a investiční dohody s Vietnamem. Firmy tak již brzy budou moci čerpat výhody těchto dohod.

Vietnam je první rozvojovou zemí, se kterou se EU podařilo uzavřít takto ambiciózní dohody odpovídající vysokým požadavkům vč. záruk na ochranu pracovněprávních a environmentálních standardů. Vietnam je první vlaštovkou celé řady vyjednávaných dohod otevírajících dveře pro firmy do regionu jihovýchodní Asie.

Dohoda o volném obchodu s Vietnamem odstraní až 99 % veškerých cel, z toho 65 % vstupem v platnost, usnadňuje přístup na trh služeb, otevírá trh veřejných zakázek a eliminuje další netarifní překážky např. v automobilovém průmyslu uznávání unijní certifikace.  Nově jsou na vietnamském trhu také chráněna označení tradičních českých produktů jako Žatecký chmel, České pivo a Českobudějovické pivo.

Nezávislá dopadová studie, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovat, odhaduje úspory na clech až 575 mil. Kč (97 mil. Kč na vývozech a 478 mil. na dovozech) a eliminaci dalších nákladů v hodnotě až 330 mil. Kč. Největší příležitosti pro export jsou pak v automobilovém (až 55%), strojírenském a elektrotechnickém (až 35%), potravinářském (až 21%) a chemickém průmyslu (až 14%). Z hlediska dovozů lze očekávat největší nárůst v textilním (až 80%) a potravinářském průmyslu (až 30%).

Dohoda o ochraně investic pak obsahuje moderní pravidla pro ochranu investic a nahrazuje arbitrážní řešení sporů novým systémem Investičního soudu (Investment Court System). Dohoda zaručuje vyšší ochranu pro investory, zajišťuje právo regulovat ve veřejném zájmu, zvyšuje transparentnost a brání vzniku střetu zájmů. Nová dohoda nahradí stávající česko-vietnamskou dohodu o ochraně investic.

Slavnostní podpis je prvním krokem k ratifikaci obou dohod a jejich vstupu v platnost. Ratifikační proces u obchodní dohody bude rychlý, jakmile vyjádří souhlas Evropský parlament, Rada dohodu svým rozhodnutím uzavře. Delší proces lze očekávat u investiční dohody, kde je třeba ratifikace na unijní i národní úrovni.

Více o dohodách s Vietnamem najedete na stránkách Evropské komise.

Komentář Svazu průmyslu ČR

Podpis Dohod o volném obchodu a investicích s Vietnamem je pro český byznys dobrá zpráva. „Svaz průmyslu a dopravy ČR vidí pro české firmy ve Vietnamu velký potenciál a vznik dohody celou dobu podporoval. Těší nás, že v relativně krátkém čase vznikla vyvážená dohoda, která přináší výhody firmám i spotřebitelům. Vietnam je perspektivní trh s 95 miliony spotřebitelů a mnoha zajímavými obchodními vazbami na okolí, “ uvedl prezident Svazu Jaroslav Hanák.

České firmy mají o Vietnam velký zájem. Bylo to vidět také na podnikatelském fóru z dubna 2019, kdy se u příležitosti návštěvy vietnamského premiéra v Praze setkalo 40 tamních firem se 160 českými podnikateli. Zájem o Vietnam potvrzuje také velký počet zájemců o konzultaci s českým ekonomickým diplomatem i zástupcem CzechTrade ve Vietnamu, jejichž kalendáře schůzek během konzultací s ekonomickými diplomaty v pražských Letňanech 26. – 27. června byly beznadějně plné.

V minulosti se konalo několik úspěšných podnikatelských misí. Naposledy v dubnu 2018, během 6. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, se uskutečnila podnikatelská fóra v Hanoji, Danangu a Ho Či Minovo městě, kterých se zúčastnilo dvanáct firem. Na únor 2020 chystá Svaz průmyslu cestu podnikatelů do Vietnamu a Malajsie zaměřenou hlavně na environmentální technologie, tentokrát s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Dohoda mezi EU a Vietnamem odstraňuje téměř všechna cla na zboží. Bude se tak dít postupně, s ohledem na rozvojový charakter vietnamské ekonomiky. Dokument také obsahuje zvláštní ustanovení pro odstranění technických překážek, například v automobilovém průmyslu a zajistí firmám z EU rovné zacházení při vstupu do tamních veřejných zakázek. Ve Vietnamu bude chráněno 169 tradičních evropských potravinářských a nápojových výrobků, uznaných za zeměpisné označení.

I přes nárůst vývozu v minulém roce, zůstává vzájemná obchodní bilance pro ČR významně deficitní. V roce 2018 vyvezly české firmy zboží za 140 milionů dolarů a dovezly výrobky za 1 miliardu dolarů. Odstranění překážek by však firmám mělo ve Vietnamu otevřít nové možnosti, neboť mají Vietnamu co nabídnout. Je třeba také vzít v úvahu, že Vietnamský vývoz generují významně tam usídlené zahraniční firmy, ke kterým se mohou připojit i ty české.

Investiční dohoda nastavuje moderní pravidla pro jejich ochranu, která jsou vynutitelná prostřednictvím nového systému investičních soudů a zajišťuje, aby bylo zachováno právo vlád obou stran na regulaci v zájmu svých občanů. Dohoda nahradí dvoustranné investiční dohody, které má v současné době 21 členských států EU a poskytne lepší právní záruky a transparentnost.

České firmy investovaly ve Vietnamu do 34 projektů zhruba 90 milionů dolarů. Jde o obory jako finanční služby, spotřební zboží, či elektronické součástky. Perspektivní je také cestovní ruch. Zajímavý je trh také pro energetiku, obranný průmysl, nebo výrobce strojů a nářadí

Dohodu musí nyní schválit Evropský parlament, následně platnost formálně stvrdí Rada a dokument vstoupí v platnost. Investiční dohoda však musí být ratifikována jednotlivými členskými státy.

Po dohodě se Singapurem jde o druhou smlouvu, která se týká regionu Jihovýchodní Asie. Angažovanost EU v tomto rychle se rozvíjejícím regionu je důležitá. Vietnam je druhým největším obchodním partnerem EU v regionu ASEAN, hned po Singapuru. Země je významným sídlem pro firmy, které chtějí pronikat dále do této části Asie. Z Vietnamu se dováží telekomunikační zařízení, obuv, textil, nábytek a zemědělské produkty. Naopak EU vyváží do Vietnamu zejména stroje, dopravní prostředky, chemikálie, ale také potraviny a nápoje.

Zpracováno z podkladů MPO a SPČR.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Služby

Doporučujeme