EU podepsala s Kanadou strategické partnerství pro suroviny

V návaznosti na summit EU-Kanada, který se konal 15. června v Bruselu, byl dnes formálně přijat rámec stanovující základ strategického partnerství v oblasti surovin.

Partnerství umožní oběma stranám vytvářet bezpečné a udržitelné hodnotové řetězce v oblasti surovin, které mimo jiné přispějí k plnění cílů v oblasti ochrany klimatu. Kromě toho je cílem partnerství zajistit bezpečnost dodávek surovin a také posílit spolupráci v navazujících oblastech, jako jsou věda, technologie a inovace.

Vytvoření partnerství navazuje na akční plán Komise pro kritické suroviny, v němž je obsažen i cíl vytvářet strategická partnerství se zeměmi, které disponují velkým množstvím různých surovin. 

• Teritorium: Evropa | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme