EU podporuje plány Kuby v oblasti obnovitelných zdrojů energie

EU v rámci víceletého orientačního programu na spolupráci s Kubou v období 2014 – 2020 investuje 18 milionů eur. Záměrem plánu je spolupráce na implementaci „Politiky pro perspektivní rozvoj obnovitelných zdrojů a účinného využívání energie“ na Kubě, jejímž cílem je do roku 2030 dosáhnout nejméně 24 % výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Tento program zahrnuje také zvýšení energetické účinnosti, podporu zahraničních investic v sektoru, podporu přípravy vysokých škol a výzkumných středisek pro odbornou přípravu a poskytování vědecko-technických služeb. Kromě toho bude podporovat aplikovaný výzkum a inovace, a stimulovat místní rozvoj venkovských komunit, usnadňovat přístup k obnovitelným zdrojům energie a efektivní spotřebu energie. 


  • Země: CU – Kuba, MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 09.04.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: Cuba Económica

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kuba | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme