EU posiluje leteckou spolupráci s Koreou

Evropská komise včera uzavřela horizontální dohodu o letecké dopravě s Koreou, která umožní jakékoliv letecké společnosti v EU létat do Koreje z jakéhokoliv členského státu, s nímž má Korea bilaterální dohodu o leteckých službách.

V současné době má tyto bilaterální dohody 22 členských států.

Původně to bylo možné pouze pro vlastněné a kontrolované členským státem nebo občany daného státu.

Jak EU, tak Korea musí ještě dokončit formální procedury, než začne dohoda platit.  

• Teritorium: Evropa | Korejská republika
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme