EU přijímá další opatření na podporu své strategie financování udržitelného hospodářství

Rada EU se 13. dubna dohodla na mechanismu podpory své strategie financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální hospodářství. Jedná se o návrh na vytvoření evropských zelených dluhopisů.

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky a podmínky při používání označení „evropský zelený dluhopis“ nebo „EuGB“. Tyto dluhopisy slouží k financování investic souvisejících s ekologickými technologiemi, účinným využíváním energie a zdrojů, jakož i s udržitelnou dopravní a výzkumnou infrastrukturou.

Rada nyní bude vyjednávat finální podobu návrhu společně s EP.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme