EU schválila část přísnějších cílů pro ochranu klimatu

V dubnu skončilo po více než roce a půl schvalování části balíčku Fit for 55, který upravuje emise skleníkových plynů. Emise skleníkových plynů, které vypouštějí odvětví zahrnutá do systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), musí do roku 2030 klesnout o 62 procenta proti roku 2005.

Tento nový a vyšší cíl stanovuje novela směrnice o emisním obchodování, kterou v dubnu schválily Rada Evropské unie a Evropský parlament.

Ilustrační fotografie

Povinnost kupovat emisní povolenky se podle novely bude vztahovat na větší okruh znečišťovatelů než dnes. Zrychlí se také tempo snižování emisí v jednotlivých letech. Vybraná odvětví, která dosud byla chráněna bezplatným přidělováním povolenek, o povolenky zdarma postupně přijdou.

Schválený text nově počítá se zpoplatněním emisí z vytápění budov a silniční dopravy (tzv. ETS II), což má motivovat k přechodu na čistší paliva v dopravě a narovnat situaci v sektoru budov, kde nyní část spotřebované energie na vytápění cenu emisí zahrnuje a část nikoliv.

Vybrané prostředky z prodeje povolenek v ETS a ETS II budou sloužit na financování přechodu na čistší technologie v rámci Modernizačního, inovačního a nově zřízeného Sociálního klimatického fondu.

Uhlíkové clo a úspory energie

Evropské firmy, které čelí kvůli nákupu emisních povolenek levnější konkurenci ze zemí, kde se za skleníkové emise neplatí, bude nově chránit mechanismus pro uhlíkové vyrovnání na hranicích (CBAM). Tzv. uhlíkové clo budou muset při vstupu na evropský trh zaplatit dovozci vybraných produktů, na jejichž výrobu se v EU vztahuje systém obchodování s povolenkami. Z počátku se bude jednat o dováženou elektřinu, hnojiva, železo, ocel, hliník, cement a výrobky z nich. Výše cla bude rozdílem mezi cenou emisí uhlíku v zemi výroby a cenou povolenky v EU.

Ilustrační fotografie

V březnu se evropské instituce dohodly na znění směrnice o energetické účinnosti (EED), která zvyšuje celkový cíl pro energetické úspory i dílčí roční cíle pro snižování spotřeby energie. to se neobejde bez zapojení všech sektorů. Již nyní je ze strany státu citelný tlak na průmysl, aby pomohl Česku tyto cíle naplnit. Řada podniků už k úsporným opatřením přistoupila sama kvůli vysokým cenám energií.

Práce na balíčku pokračují

Jasnější obrysy získala díky březnové předběžné dohodě evropských institucí směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED). Ta zvýší cíl pro podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2030 z aktuálních 32 na 42,5 procenta. Do trialogu v březnu vstoupila směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), kde jsou zatím pozice Parlamentu a Rady dosti vzdálené a uzavření dohody lze předpokládat spíše až v posledním
kvartálu letošního roku.

Zástupci průmyslu dlouhodobě opakují, že klimaticko-energetická pravidla se mění příliš často, což vede k nejistotě firem a komplikuje jim dlouhodobé plánování. Balíček Fit for 55 by proto měl pravidla stabilizovat na delší dobu. Svaz průmyslu bude rovněž prosazovat realistickou implementaci balíčku v podmínkách ČR, aby nepoškodila konkurenceschopnost českých firem.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (2Q/2023). Autor: Tomáš Trubačík, manažer a komunikátor pro Green Deal

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Právo | Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme