EU stanovila pravidla pro identifikaci chemických látek a vylepšila jejich označování

Komise 19.12. navrhla revidovat nařízení o klasifikaci, balení a označování chemických látek a zavedla nové třídy nebezpečnosti pro endokrinní disruptory a jiné chemické látky, které se nerozkládají v životním prostředí a mohou se hromadit v živých organismech nebo se dostat do pitné vody.

Tímto chce dosáhnout lepší ochrany životního prostředí a lidí před nebezpečnými chemickými látkami. Toto nařízení také vyjasňuje označování pro chemické látky, které se prodávají online, což má za cíl usnadnit podnikání a volný pohyb směsí a látek v EU. Nové třídy nebezpečnosti mají zjednodušit přístup k informacím všem uživatelům, spotřebitelům, podnikům a pracovníkům s těmito chemickými látkami. Zároveň toto nařízení podpoří přechod evropského průmyslu na udržitelné chemické látky.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Chemický průmysl

Doporučujeme