EU udělila první granty na projekty 155 malým a středním podnikům

Malé a střední podniky získají celkem 20 procent prostředků z programu Horizont 2020. V prvním kole vybrali odborníci necelou polovinu návrhů, které splnily kritéria.Evropská komise zveřejnila seznam 155 malých a středních podniků, které budou jako první moci využít prostředky nového nástroje určeného těmto podnikům ve výši 3 miliard eur. Každý ze 155 malých a středních podniků z 21 zemí obdrží 50 000 eur na financování studií proveditelnosti svých projektů a bude rovněž moci využít až třídenního školení v oblasti podnikání. Komise pak může rozhodnout o další finanční podpoře těchto projektů v hodnotě až 2,5 milionu eur.

„Inovativní malé a střední podniky, které zajistí trvalou zaměstnanost a vyvinou kvalitní produkty a zboží, pomohou vrátit evropské hospodářství znovu do správných kolejí. Tento nový nástroj je zaměřen na projekty, které jsou skutečně inovativní, vytvářejí konkrétní obchodní příležitosti a vycházejí ze spolehlivě podložené koncepce pro své uvedení na trh,“ uvedla Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu.

Účelem nástroje, který byl zaveden v rámci programu Horizont 2020 – nového programu EU pro financování výzkumu s rozpočtem ve výši 80 miliard eur – je pomoci malým inovativním podnikům dostat inovativní projekty z laboratoří na trh. Přihlášky mohou podat podniky ze všech členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont 2020.

Reakce na první kolo výběru byla značná, ze zemí účastnících se programu Horizont 2020 přišlo 2 662 návrhů. Z jejich vyhodnocení nezávislými odborníky vyplynulo, že stanovená kritéria splnilo 317 návrhů. Z nich bylo pro financování vybráno 155 (49 %) návrhů.

Vybrané podniky  mají dobrou výchozí pozici k tomu, aby uspěly ve druhé fázi programu, v níž žadatelé mohou na financování inovativních činností, jako jsou demonstrační a pilotní projekty, testování, rozšiřování technologií a miniaturizace, obdržet 0,5 až 2,5 milionu eur. Příjemci také vytvoří vlastní obchodní strategii.

Celkem by v roce 2014 mělo být financováno zhruba 645 projektů. Toto číslo v roce 2015 vzroste na 670. Výzva k předkládání návrhů nadále platí. Další termíny pro vyhodnocení jsou pro první fázi 24. září a 17. prosince 2014 a pro druhou fázi 9. října a 17. prosince 2014.

Horizont 2020, který na období sedmi let disponuje rozpočtem ve výši téměř 80 miliard eur, je doposud největším programem EU pro výzkum a inovace, který počítá s rekordním financováním malých a středních podniků. Tyto podniky by měly mimo jiné prostřednictvím grantů z nástroje obdržet nejméně 20 procent (téměř 9 miliard eur) z pilířů programu Horizont 2020.

Prostřednictvím uvedeného nástroje hodlá Evropská unie financovat nejinovativnější malé podniky s vysokým růstovým potenciálem. Na období 7 let nástroj disponuje přibližně 3 miliardami eur a nabízí rychlé a jednoduché granty na financování studií proveditelnosti podnikatelských inovací a demonstračních projektů. Koncepty vhodné pro investice mohou navíc využít poradenství ohledně rozvoje podnikání i další podpůrné služby.

Podávání přihlášek není složité, ale finanční podporu obdrží jen ty nejlepší projekty. Oblasti způsobilé pro financování jsou stanoveny v pracovním programu Horizontu 2020 pod názvem „Inovace v malých a středních podnicích“.

Kromě toho Evropská komise a Evropská investiční banka chtějí společně povzbudit banky a další finanční zprostředkovatele k půjčkám či poskytnutí vlastního kapitálu inovativním podnikům v rámci projektu „InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory“. Společnosti mohou také získat přístup k finančním prostředkům díky programu COSME.

Doporučujeme