EU uzavřela s Japonskem dohodu o zelené alianci

Hlavní představitelé EU a Japonska podepsali na aktuálním 27. summitu EU-Japonsko dohodu o vytvoření tzv. zelené aliance.

Jedná se o první bilaterální iniciativu tohoto typu, která si klade za cíl urychlit aktivity vedoucí k ochraně životního prostředí, zmírnění klimatických změn a podpoře udržitelných a bezpečných dodávek energií.

Aliance bude postavena na třech hlavních pilířích, jimiž jsou globální záležitosti, bilaterální vztahy a zahraniční a bezpečnostní politika. Kromě toho lídři obou celků diskutovali o digitální tranzici, globálních hospodářských otázkách a implementaci dohody o strategickém partnerství. 

• Teritorium: Evropa | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme