EU v roce 2020 navýšila počet opatření na ochranu obchodu, nejvíce se jich týkalo Číny

Evropská komise vydala 39. výroční zprávu týkající se aktivity EU v oblasti ochrany obchodu, která ukazuje, že nástroje na ochranu evropských podniků proti neférové konkurenci ze třetích zemí byly účinné i během pandemie koronaviru.

Zpráva uvádí, že na konci roku 2020 bylo v EU aktivních 150 opatření na ochranu obchodu, což je o 10 více, než v roce 2019. Jednalo se o 128 antidumpingových opatření, 19 opatření proti subvencím a 3 ochranná opatření. Největší počet opatření na ochranu obchodu se týkal Číny (99), dále Ruska (9), Indie (7) a Spojených států (6). 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme