EU vyjednala dohodu s USA ohledně dovozu hovězího

Evropská komise vyjednala se Spojenými státy novou dohodu ohledně kvót na dovoz hovězího masa do EU.Od roku 2014 má EU stanovenou kvótu na dovoz hovězího masa ze zahraničí ve výši 45 000 tun ročně, která je stanovená pro všechny zahraniční partnery. Díky dojednané dohodě se však bude podíl přidělený dovozům z USA v následujících sedmi letech postupně navyšovat až na 35 000 tun ročně. Pokud USA přidělený podíl nevyužije, bude zbytek přidělen ostatním zemím. Komise zdůrazňuje, že se nic nemění na tom, že do EU může být dovezeno pouze maso, které nebylo hormonálně ošetřené.

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme