EU zahájila spor s Čínou ohledně omezení cílených na Litvu

Evropská komise podala stížnost v rámci Světové obchodní organizace (WTO) týkající se diskriminatorních praktik proti Litvě ze strany Číny, které mají vliv i na ostatní členy EU.

Podle EU Čína cíleně znemožňuje zboží vyrobenému v Litvě projít na čínský trh, přičemž se jedná například o odmítnutí proclení zboží, odmítnutí žádostí o povolení dovozu, ale i vytváření tlaku na evropské firmy působící na třetích trzích, aby ze svých dodavatelských řetězců odstranily vstupy vyrobené v Litvě, pokud chtějí toto zboží dovézt do Číny.

EU se nejprve pokoušela vyřešit problém bilaterálně, nicméně tyto pokusy ztroskotaly.

• Teritorium: Čína | Evropa | Litva | Zahraničí

Doporučujeme