EU zahájila spor s Indonésií v rámci WTO ohledně surovin na výrobu oceli

EU dnes požádala Světovou obchodní organizaci WTO o ustanovení panelu, který by se věnoval otázce neoprávněných exportních omezení stanovených Indonésií týkajících se surovin potřebných pro výrobu nerezové oceli, zejména niklu a železné rudy.

Indonésie zavedla požadavky týkající se domácího zpracování niklu a železné rudy, což neprávem omezuje přístup evropských firem k těmto surovinám. EU se několikrát snažila vyřešit tuto otázku přímo s Indonésií, ale po neúspěšných jednáních se obrátila na WTO, jejímž pravidlům indonéské ustanovení odporuje. I díky těmto nezákonným praktikám je Indonésie na cestě stát se druhým největším producentem nerezové oceli na světě hned po Číně. 

• Teritorium: Evropa | Indonésie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Hutní výroba

Doporučujeme