EU zařadila Panamu mezi země s transparentní ekonomikou

Panama byla tento týden vyškrtnuta z šedé listiny nespolupracujících jurisdikcí ve fiskálních záležitostech a byla ratifikována jako země dodržující globální standardy transparentnosti a fiskální spravedlnosti. 
V roce 2017 byla Panama zařazená do černé listiny, ale dle panamského ministra zahraničních věcí to bylo způsobeno nedostatečným porozuměním daňového režimu země. Na začátku roku 2018 byla přesunuta do šedé listiny sledovaných zemí, kvůli odhodlání panamské vlády dokončit nezbytné legislativní reformy. Evropská unie nehodnotila pouze daňový režim, ale také transparentnost a ochotu spolupráce v daňových otázkách, což jsou aspekty podporované organizací OECD. Panama rovněž posílila svou finanční platformu a mezinárodní služby. Díky těmto opatřením se Panamě podařilo přiblížit světovým standardům fiskální rovnováhy a opustit šedou listinu EU. 
Evropská Unie se v tomto roce zaměří na fiskální režimy Mexika, Argentiny a Ruska.


  • Země: MX – Mexiko, PA – Panama (vč. volné zóny)
  • Datum zveřejnění: 13.03.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Panama | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme