EU zavádí nové energetické štítky pro žárovky a osvětlení

Od 1. září se v EU začaly používat nové energetické štítky pro žárovky a jiné osvětlovací výrobky, což by mělo spotřebitelům usnadnit výběr udržitelnějších výrobků a tím pádem i snížit náklady za elektřinu.

Vzhledem k rychlému vývoji na poli žárovek a osvětlení, kdy velké množství výrobků splňovalo kritéria pro označení A+ či A++, bylo nutné stupnici upravit. Označování se proto vrací ke stupnici A-G, která je koncipovaná tak, aby na stupně A a B momentálně dosáhlo jen malé množství výrobků.

Většina momentálně nejúčinnějších výrobků proto nyní dosáhne na označení C nebo D, přičemž se počítá s tím, že v budoucnu přibyde výrobků spadajících do nejúčinnějších kategorií. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme