EU zmírní dovozní podmínky pro zemědělské produkty z Japonska, USA omezení zrušilo

V pondělí 20. září 2021 Evropská unie zveřejnila tiskovou zprávu o změnách v nařízení o dovozu potravin z Japonska. Od 10. října 2021 zmírní opatření omezující dovoz japonských potravin z oblastí zasažených havárií elektrárny ve Fukušimě.

Dojde ke snížení počtu produktů podléhajících testování a rovněž nebude nutné vydávat osvědčení o zkouškách o obsahu radioaktivních látek a certifikáty původu. Toto opatření se bude týkat hub, bambusových výhonků a dalších produktů. Na základě statistických údajů tak množství vydávaných osvědčení o přítomnosti radioaktivních látek klesne na nulu a počet osvědčení o původu klesne o 70 %.

Stejné úpravy dovozních podmínek provede také Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Pro Japonsko je tento krok zásadní pro dosažení cíle zvýšit vývoz zemědělských výrobků a potravin na 5 bilionů jenů do roku 2030.

„Po jaderné havárii v roce 2011 zavedlo dovozní omezení 55 zemí a regionů, ale pouze 15 z nich toto omezení zachovalo. Přestože si letos připomínáme 10. výročí zemětřesení v Japonsku, stále existují země, včetně EU, které na omezeních trvají. Ministerstvo zemědělství Japonska (MAFF) bude usilovat o odstranění těchto omezení,“ uveřejnilo MAFF na svých stránkách.

USA zrušily dovozní omezení na veškeré zemědělské produkty z Fukušimy a okolí s platností od úterý 21. září 2021. Japonsko do USA z Fukušimy vyváží rýži, bambusové výhonky a houby. USA je třetím největším dovozcem japonských zemědělských komodit a potravin po Hongkongu a Číně.

Fukušima je známá jako jedna z předních japonských oblastí produkujících rýži a ovoce, často je přezdívaná „ovocné království“. Zemědělství Fukušimy po zemětřesení a jaderné havárii, které následovalo, utrpělo významné ztráty. Japonská vláda stejně jako gubernátor Fukušimy vyvíjejí během posledních let velké úsilí na propagací bezpečnosti produktů pocházejících z této části Japonska. Po jaderném výbuchu byl pozastaven dovoz asi stovky zemědělských produktů pocházejících ze čtrnácti prefektur do řady zemí.

O zdravotní nezávadnosti potravin z Fukušimy však nejsou zcela přesvědčeni ani samotní spotřebitelé v Japonsku. Přibližně 8 % jich stále váhá s nákupem potravin z postižené oblasti i 10 let po jaderné katastrofě a 6 % odmítá nakupovat potraviny z přilehlých prefektur.

Vývoz zemědělských produktů z Fukušimy poslední tři roky po sobě roste i přes obavy některých zemí v souvislosti s rozhodnutím vlády uvolnit upravenou radioaktivní vodu z jaderné elektrárny do oceánu. V zemích jihovýchodní Asie jsou oblíbené především fukušimské broskve.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu,. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme