Euro chce většina exportérů, zjistil výzkum

Z aktuálního průzkumu mezi vývozci také vyplynulo, že mají relativně optimistický výhledy na export v následujících měsících.

Pravidelně jednou za tři měsíce provádí společnost Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů šetření mezi českými vývozci. V rámci šetření vývozci odpovídají na dvě otázky: „Jak hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 měsíci?“ a „Jaký očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve srovnání s dneškem?“ Respondenti pokaždé vybírají ze škály 0-100. Aktuální průzkum zjišťoval také postoje podnikatelů vůči přijetí eura.

Aktuální výpočet Indexu exportu indikuje, že i navzdory nabídkovým komplikacím objem exportů v příštích pěti měsících dosáhne solidního dvouciferného tempa v průměru o 18 procent meziročně. „Český export balancuje na hraně mezi příznivou situací v poptávce a pokračujícími komplikacemi na nabídkové straně. Otázkou je, který z faktorů bude v příštích pěti měsících převažovat,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Problémy? Drahé komodity a doprava, prodlužování dodávek, nedostupnost komponent

Dosavadní vývoj na poptávkové straně naskytne převážně optimistický pohled. S rozvolněním protiepidemických restrikcí nejen doma, ale i v zahraničí, se českým vývozcům otevírají nové exportní příležitosti a trhy. Probíhající ekonomické oživení navíc znamená, že přísun nových zakázek od stávajících zákazníků roste. „Směrodatné není pouze svižné tempo českých, nýbrž z hlediska re-exportů, i německých průmyslových zakázek,“ dodává Helena Horská.

„Oproti tomu je situace na nabídkové straně již méně růžová. Díky nižší míře restrikcí se sice lepší provozní podmínky výrobců, avšak nadále přetrvávají problémy se zpožděním v dodávkách výrobního materiálu, kterého je celkový nedostatek. Ve výrobních firmách tak narůstá rozpracovanost, zatímco stav zásob hotových výrobků klesá ve snaze uspokojit poptávku. Navíc situace na trhu práce se znovu přiostřuje. Zaplnit neobsazená pracovní místa je znovu těžší a těžší. Připočteme-li brutální nárůst cen komodit, nedostupnost komponent, prodlužování dodacích termínů a nedostatek transportních kapacit a růst jejich cen, situace je extrémně napjatá. Tyto komplikace limitují výkon průmyslu, a tudíž i exportu,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Ekonomiku utlumuje nástup dovolených

Stejně jako v prvním čtvrtletní roku, tak i v tom druhém hodnotí čeští exportéři současnou situaci exportu hůře, než jeho výhled na tři měsíce dopředu. V porovnání s prvním čtvrtletím se aktuální situace vývozců příliš nezměnila – ani k dobrému, ani výrazně k horšímu. „Přetrvávající problémy s nedostatkem materiálu, dopravou, ale i dostatkem zaměstnanců (tj. s výrobní kapacitou obecně) u mnohých vývozců komplikuje i nástup letních dovolených a s ním spojený poklesl sezónní poptávky,“ vysvětluje Horská. Na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí (tj. v horizontu tří měsíců) by se ale výkonnost českého exportu měla udržet na historických maximech a, jak předpovídá i Index Exportu, vykázat ne vůbec nízký dvouciferný růst.

Euro není všelék, chápou exportéři

S odezněním snad nejhorší fáze šoku z covidu a obnoveným posilování české koruny se mezi českými exportéry opět diskutuje přijetí či nepřijetí eura, popřípadě kdy a za jakých podmínek. Proto je tématem speciální letní ankety mezi exportéry právě euro v Česku.

Podporujete přijetí eura?Počet respondentů s touto odpovědí
Podporuji, a to co nejrychleji29 %
Podporuji, ale ne dříve než za 3 až 5 let7 %
Podporuji, ale někdy ve vzdálenější budoucnosti21 %
Nepodporuji, obávám se rozpadu eurozóny a s tím spojenou krizí eura25 %
Nemám na to vyhranění názor18 %
Zdroj: Index Exportu společnosti Raiffeisenbank a Asociace exportérů

Zatímco více než polovina exportérů podporuje přijetí eura v Česku, z toho více než čtvrtina dokonce „ihned“, rezolutní „ne“ (třeba z důvodu obav z rozpadu eurozóny či další krizi eura) zní od čtvrtiny respondentů. Nicméně 18 procent respondentů nemá na přijetí eura vyhraněný názor. „Mnozí si uvědomují, že euro či jakákoliv společná měna není samospásná. Nové zakázky a nové trhy sama o sobě nezíská. Jen konkurenceschopný výrobek a služba otevírá exportérům dveře u stávajících i nových zákazníků,“ glosuje Horská.

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme