Eurobarometr 2021: Důvěra Čechů v EU je nejvyšší od roku 2013

Zastoupení Evropské komise v ČR zveřejnilo národní zprávu k nejnovějšímu standardnímu Eurobarometru s pořadovým číslem 94, jenž se tradičně uskutečnil ve všech členských zemích EU.

Průzkum veřejného mínění mapující postoje Čechů k vybraným otázkám souvisejícím s Evropskou unií probíhal ve dnech 17.–22. února 2021. Zúčastnilo se ho 1100 osob starších 15 let. Kvůli pandemii COVID-19 probíhal online.

Češi hodnotí stav české ekonomiky špatně, ale vlastní finanční situaci dobře

Zatímco v posledních dvou letech ČR kralovala ekonomickému optimismu v Evropě (loni hodnotilo situaci národní ekonomiky pozitivně 70 % dotázaných), nyní patří k největším skeptikům: pozitivně hodnotí situaci české ekonomiky jen 30 % dotazovaných. Dobře hodnotí vlastní situaci v oblasti zaměstnání, trhu práce a osobní finanční situaci. Celkem 86 % občanů ČR hodnotí finanční situaci domácnosti jako spíše nebo velmi dobrou (průměr EU je přitom 68 %).

Důvěra v EU výrazně stoupla

Důvěra v instituce EU je v ČR nejvyšší od roku 2013. Po mírném vzestupu mezi lety 2019 a 2020 (kdy dosáhla 39 %) je nyní na úrovni 48 %. Výrazný nárůst zaznamenalo i pozitivní vnímání EU. Na otázku „Jak na Vás EU působí?“ odpovědělo v roce 2019 „Pozitivně“ jen 31 % osob (což bylo nejméně z EU a o 11 p. b. méně než tehdejší průměr EU). Aktuálně má pozitivní dojem z EU 49 % občanů ČR, což je víc než celkový průměr EU (46%).

Zároveň se v ČR dramaticky propadla důvěra v národní vládu a parlament. Zatímco v roce 2019 vládě důvěřovalo 40 % dotázaných, nyní je to jen 19 %. Důvěra v Parlament ČR poklesla o 10 p. b. na 15 %. To je nejméně z celé EU (průměr 36 %, resp. 33 %).

Pandemie COVID-19 a zdravotnictví: Češi nejvíc důvěřují zdravotníkům

Dosud spíš okrajový problém „zdravotní péče“ nyní občané republiky jmenují jako hlavní problém ČR. Několik let zpátky to přitom tradičně bylo zdražování či důchody. V boji s pandemií důvěřují občané ČR nejvíce zdravotnickému personálu. Důvěra ve zdravotníky je zde jedna z největších v EU (92 %). Průměr EU je 80 %, přičemž nejvyšší je v Nizozemsku (97 %) a Dánsku (96 %) a nejnižší v Rumunsku (53 %). Klíčové k zastavení pandemie je podle naprosté většiny dotázaných rychlé zajištění očkovacích látek.

Opatření veřejných orgánů v boji proti koronaviru považuje 68 % občanů ČR za oprávněná, což je méně než průměr EU (73 %) a o cca 20 p. b. méně než v zemích jako Švédsko, Irsko či Finsko. Největší problém se zavedenými opatřeními mají častěji lidé ve středním věku, podnikatelé, ale současně také nezaměstnaní.

eurobarometr graf ©EC Audiovisual Service

Další informace:

Internetové stránky Eurobarometru

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme