Eurobarometr: Hlavní priority pro rok 2022 spatřují Evropané v obraně a energetické autonomii

Podle aktuálně zveřejněného průzkumu Eurobarometr evropští občané výrazně podporují společnou bezpečnostní a obrannou politiku a očekávají, že EU postupně ukončí svou závislost na ruských zdrojích energie.

Průzkum rovněž potvrzuje, že reakce EU na ruskou agresi vůči Ukrajině má širokou podporu.

Ilustrační fotografie

Reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu – Aktuální průzkum potvrzuje výsledky bleskového průzkumu Eurobarometr ze dne 5. května, totiž že většina Evropanů (59 %) je spokojena s reakcí EU na ruskou invazi na Ukrajinu a s reakcí své vlastní vlády (57 %). Největší podpoře se těší humanitární akce (93 %), následované vítáním Ukrajinců, kteří prchají před válkou, v EU (91 %). 80 % dotazovaných podporuje hospodářské sankce vůči ruské vládě a ruským společnostem a osobám a 70 % je pro financování dodávek vojenského vybavení na Ukrajinu.

Obrana a bezpečnost – Převážná většina občanů EU (81 %) je pro společnou obrannou a bezpečnostní politiku členských států EU, přičemž tento názor vyjádřily v každé zemi nejméně dvě třetiny respondentů. Kromě toho jich 93 % souhlasí s tím, že by členské státy měly v případě obrany území EU postupovat společně, a 85 % se domnívá, že by spolupráce v obranných záležitostech na úrovni EU měla být intenzivnější.

Energetická autonomie – Eurobarometr rovněž ukazuje, že se velké podpoře těší cíle stanovené v plánu REPowerEU. Podle 87 % oslovených by EU měla co nejdříve snížit svou závislost na ruských zdrojích energie. 80 % jich souhlasí s tím, že energetická politika může přispět k ochraně strategických zájmů EU. 86 % respondentů se domnívá, že snížení dovozu ropy a zemního plynu a investování do energie z obnovitelných zdrojů jsou důležité pro naši celkovou bezpečnost, a 87 % se domnívá, že díky zvýšení energetické účinnosti budeme méně závislí na producentech energie, kteří nejsou z EU. 85 % by si přálo, aby EU masivně investovala do obnovitelných zdrojů energie.

Opatření proti změně klimatu – 85 % Evropanů si myslí, že opatření proti změně klimatu mohou přispět ke zlepšení jejich zdraví a života, a stejný počet věří, že díky tomu mohou vzniknout nové příležitosti pro inovace, investice a tvorbu pracovních míst. Ačkoli se 49 % dotázaných obává, že by tato opatření mohla uškodit naší ekonomice, 83 % se domnívá, že mohou v budoucnu přispět ke snížení nákladů spojených s většími ekologickými škodami. Kromě toho se 81 % oslovených domnívá, že energie z obnovitelných zdrojů může v dlouhodobém horizontu omezit cenu, kterou platíme za spotřebu energie.

Hlavní priority – Z Eurobarometru vyplývá, že podle Evropanů by s ohledem na současnou situaci měla být v roce 2022 největší pozornost věnována obraně a bezpečnosti (34 %) a tomu, „aby EU a její členské státy byly v oblasti dodávek energie více autonomní“ (26 %). S nevelkým odstupem následuje řešení ekonomické situace (24 %), otázek životního prostředí a změny klimatu (22 %) a nezaměstnanosti (21 %).

Koronavirová pandemie – Většina respondentů je spokojena s tím, jak se EU (58 %) i jejich vlastní vláda (59 %) postavily ke strategii očkování.

Zvláštní průzkum Eurobarometr č. 526 – „Klíčové výzvy současnosti: EU v roce 2022“ byl realizován prostřednictvím osobních a online rozhovorů mezi 19. dubnem a 16. květnem 2022 ve 27 členských státech EU. V nich bylo provedeno celkem 26 578 rozhovorů.

Další informace

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Energetika

Doporučujeme