EUROCHAMBRES vydalo zprávu o překážkách na jednotném trhu

Evropská asociace sdružující obchodní a průmyslové komory EUROCHAMBRES, jejímž členem je Hospodářská komora ČR, dnes vydala zprávu o překážkách na jednotném trhu.70 % podniků z 1100 respondentů tvrdí, že jednotný trh není dostatečně integrován, aby jim umožnil svobodně působit a soutěžit na trhu 500 milionů spotřebitelů. Zpráva ukazuje, že překážky se mohou lišit podle typu společnosti a je zřejmé, že malé společnosti vyžadují, aby byl regulační rámec lépe přizpůsoben jejich zvláštnostem. Proto komory naléhají na Komisi, aby přijala iniciativy, které omezují byrokracii a poskytují společnostem lepší informace.

Mezi pět největších překážek bránících podnikání v EU patří složité administrativní postupy (79,5 %), různá pravidla vnitrostátních úřadů (71,6 %), nedostupnost informací o pravidlech a požadavcích (69,1 %), různá vnitrostátní pravidla pro produkty (67,0 %) a různé smluvní / právní postupy (65,6%).

  Doing business in the EU: obstacles and solutions  

  Report on single market obstacles 2019  

Doporučujeme