Europarlament podpořil program Kreativní Evropa

Členové Evropského parlamentu podpořili na plenárním zasedání program Kreativní Evropa na období 2021-2027. Oproti předchozímu programovacímu období se rozpočet programu téměř zdvojnásobil a činí 2,5 mld. euro.

Europoslanci během zasedání zdůraznili význam kulturního a kreativního sektoru a také nutnost podpořit jeho obnovu po pandemii koronaviru, která ho velice tvrdě zasáhla. Kromě toho Parlament podpořil větší zapojení žen v tomto sektoru, a to zejména na vedoucích pozicích v institucích reprezentujících kulturní, umělecký a kreativní sektor.

Program vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění v Úředním věstníku EU a účinný bude zpětně od 1. ledna 2021. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme