Evropský parlament požaduje právo zaměstnanců zůstat offline

Evropský parlament podpořil na svém plenárním zasedání zprávu z vlastní iniciativy, která podporuje právo zaměstnanců zůstat offline. V ní europoslanci vyzvali Komisi, aby představila legislativní návrh, který umožní zaměstnancům, kteří pracují v digitálním prostředí, zůstat offline mimo jejich pracovní dobu bez toho, aby to pro ně mělo negativní pracovní důsledky.

Návrh by měl také stanovit minimální požadavky týkající se práce na dálku a vyjasnit pracovní podmínky, pracovní dobu a dobu odpočinku. Podle Parlamentu je nutné zabránit pracovní kultuře, kdy se od zaměstnanců očekává, že budou neustále online a budou kdykoliv reagovat na e-maily i mimo vymezenou pracovní dobu, což může mít na zaměstnance negativní vliv v podobě vyhoření či jiných psychických problémů. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme