Europarlament schválil návrh taxonomie pro udržitelné investice

Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil návrh nařízení na vytvoření společného klasifikačního systému, neboli taxonomie, který by měl podpořit soukromé investice do udržitelných technologií. Tento systém umožní investorům zaměřit se na investice do ekologických a udržitelných firem, což přispěje k plnění klimatických cílů.

Rámec bude postaven na šesti environmentálních cílech, jimiž jsou zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství, prevence a omezování znečištění a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Kromě toho nařízení definuje aktivity, které nejsou v souladu s klimatickými cíli, ale jsou považovány za nutné k přechodu na klimatickou neutralitu. Patří mezi ně například spalování plynu nebo využití jaderné energie. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme